Středověké Livonsko

Sylabus
Kód: CDV_210
Název: Středověké Livonsko
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: PhDr. Pavel Smrž
Garant: PhDr. Pavel Smrž
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Na začátku 13. století začal vznikat v Pobaltí jako výsledek křížových výprav nový státní útvar, který dostal název Livonsko. Livonsko se rozkládalo z velké části na území dnešní Lotyšské a Estonské republiky a na dlouhou dobu se stalo nejvýchodněji položenou výspou západních křesťanů, která bezprostředně sousedila s ruskými zeměmi. V důsledku pronikání Rusů do Pobaltí, které je písemně doloženo již od konce 10. století, a christianizace severovýchodní Evropy, došlo na relativně malém prostoru obývaném pohanskými ugrofinskými a baltskými kmeny ke střetu příslušníků západního a východního kulturního, náboženského a jazykového okruhu. Ještě v průběhu prvního století existence Livonska byly vybudovány politické a obchodní vztahy s nejbližšími ruskými městy – Velikým Novgorodem, Pskovem, Smolenskem, Vitebskem a Polockem.

Výuka se především zaměří na objasnění podoby vztahů mezi Němci a Rusy v politickém, obchodním a každodenním životě. Představí livonské a ruské narativní prameny, na nichž bude dokumentováno vzájemné vnímání příslušníků obou národů. Diplomatický materiál poslouží jako doklad, jak se rozdílné právní, politické, obchodní, náboženské, jazykové normy a (někdy) bariéry projevily v praktickém životě. Časově je téma vymezeno od počátku 13. století do počátku 16. století, byť časový přesah při výkladu některých témat není vyloučen.

Struktura:
 1. týden: Livonsko v předkřesťanské době (do začátku křížových výprav na konci 12. století)
 2. týden: Křížové výpravy do východního Pobaltí (přelom 12. a 13. století)
 3. týden: Důsledky křížových výprav – vznik livonského státu (13. století)
 4. týden: Východní Pobaltí a ruské země do konce 12. století
 5. týden: Ruští sousedé – Veliký Novgorod, Pskov, Polock, Vitebsk a Smolensk
 6. týden: Hanza a hanzovní kupci v livonských městech
 7. týden: Rytířské řády ve středověkém Livonsku
 8. týden: Livonské duchovenstvo
 9. týden: Němečtí (hanzovní) kupci v ruských městech
 10. týden: Rusové ve středověkém Livonsku
 11. týden: Obchodní výměna mezi Livonskem a ruskými zeměmi
 12. týden: Vnitropolitické spory ve středověkém Livonsku
 13. týden: Zánik středověkého Livonska – Livonská válka (1558-1583)
 14. týden: Závěrečný kontrolní písemný test, rozprava
Učební pomůcky a literatura: JAN, L., KOSTRHUN, P., NERUDOVÁ, Z. (eds.). Svět tajemných Baltů. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. ŠVEC, L., MACURA, V., ŠTOL, P. Dějiny pobaltských zemí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996. ZIMÁK, A., Hanza. Obrazy z dějin severského námořního obchodu. Praha: Libri, 2002.
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec, H
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Úterý: 12:30-14:00, H
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)