Počítačová gramotnost pro pokročilé LS

Sylabus
Kód: CDV_211
Název: Počítačová gramotnost pro pokročilé LS
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Martin Zicha
Garant: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Kurz je vhodný pro mírně pokročilé uživatele. Kurz je více zaměřen na samotnou práci s počítačem a očekává se, že jeho účastníci zvládají základní ovládání počítače. Předmětem výuky je ukládání a organizace dat v počítači a jejich následné sdílení. V druhém semestru se blíže seznámíme s ekosystémem Google, který zdarma nabízí celou řadu užitečných nástrojů a na jejich příkladech si vysvětlíme pojmy cloudové úložiště a synchronizace dat.

 

Předmět je vyučován formou praktických seminářů, které probíhají přímo v počítačové učebně. Účastníci kurzu tak rovnou procvičují probírané učivo.  Skladba kurzu i přes danou osnovu umožňuje individuální přístup lektora a zodpovídání dotazů. 

Struktura:

Témata:

 • Vysvětlení pojmů cloudové služby a synchronizace dat.
 • Práce s nástroji Google zdarma:
 • Práce s cloudovým úložištěm Disk Google.
 • Psaní a úprava textu online pomocí služby Dokumenty Google.
 • Tvorba prezentací v aplikaci Prezentace Google.
 • Překládání z nebo do cizích jazyků v aplikaci Překladač Google.
 • Organizace času pomocí Kalendáře Google a poznámek Keep.
 • Práce s aplikací Fotky Google – automatické nahrávání, organizace, vytváření alb, sdílení.

 

Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Úterý: 13:00-14:30, HP4
Cena: 1 300,00 Kč (Zvýšená sazba 2 200,00 Kč) (Snížená sazba 850,00 Kč)
Poznámka:

Na kurz je možné přinést vlastní přenosný počítač (notebook) a učit se tak přímo na něm.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce