Německý jazyk A0/1-6

Sylabus
Kód: CDV_214
Název: Německý jazyk A0/1-6
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Jaroslav Švíř
Garant: PaeDr. Irena Vlčková, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je vytvořit základy pro jazykovou kompetenci a sebevědomí při komunikaci v němčině na úrovni začátečníka A1. Důraz bude kladen na opakování, poslech a upevňování výslovnosti.

Struktura:

2. semestr

 1. týden: Komplexní opakování probraného učiva.
 2. týden: Konverzační aktivita. Rozbor úseku z filmu I. Neurčitý podmět man.
 3. týden: Opakování konverzačních frází. Procvičování neurčitého podmětu man. Rozbor úseku z filmu II.
 4. týden: Konverzační fráze. Rozbor úseku z filmu III. Slovní zásoba v oblasti restaurace a jídla.
 5. týden: Test. Slovesa s odlučitelnou předponou.
 6. týden: Rozbor úseku z filmu IV. Rčení. Poslech a čtení. Procvičování sloves s odlučitelnou předponou. Stupňování přídavných jmen.
 7. týden: Konverzační fráze. Rozbor úseku z filmu V. Časování silných sloves.
 8. týden: Konverzační fráze. Rozbor úseku z filmu VI. Procvičování časování silných sloves. Životopis.
 9. týden: Konverzační fráze. Rozbor úseku z filmu VII. Slovní zásoba z oblasti kultury. Silné skloňování podstatných jmen ve třetím pádě. Předložky se třetím pádem.
 10. týden: Opakování předchozí gramatiky. Rozbor úseku z filmu VIII. Slovní zásoba z oblasti svátků.
 11. týden: Konverzační fráze. Rozbor úseku z filmu IX. Slovní zásoba z oblasti zaměstnání. Silné skloňování podstatných jmen ve druhém a čtvrtém pádě.
 12. týden: Konverzační fráze. Rozbor úseku z filmu X. Přivlastňovací zájmena. Přídavné jméno v přísudku.
 13. týden: Opakování předchozí gramatiky. Zápor v němčině. Příprava na test.
 14. týden: Souhrnné opakování probrané látky – test – zkouška.
Učební pomůcky a literatura: Němčina pro jazykové školy NOVĚ 1 (nakladatelství Fraus)
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Úterý: 14:20-15:50, H42
Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)
Poznámka:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce