Symbolika libereckého regionu LS

Sylabus
Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.
Kód: CDV_216
Název: Symbolika libereckého regionu LS
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Účast na exkurzích.
Lektor: PaedDr. Jaroslava Šiftová
Garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Kurz je zaměřen na studium symboliky Libereckého kraje. Definuje symbol a symboliku, zaměřuje se na postižení nejvýraznějších krajinných, přírodních, historických a kulturních symbolů regionu, prezentuje typy regionálních grafických symbolů a seznamuje s legislativou i heraldickými pravidly jejich tvorby.

Klíčovou část tvoří analýza grafických symbolů, primárně znaků obcí Libereckého kraje. V jednotlivých blocích budou prezentovány motivy užité v obecních znacích i jejich konkrétní základ vycházející z reálií jednotlivých obcí. Analýza více než 180 obecních znaků vyústí v postižení základních historických, církevních, hospodářských, krajinných, přírodních, kulturních a společenských specifik Libereckého kraje.

Struktura:

Témata

 1. týden: Sepětí názvů obcí LK s historickým odkazem
 2. týden: Symboly obcí ORP Jablonec nad Nisou, 1. část
 3. týden: Symboly obcí ORP Jablonec nad Nisou, 2. část
 4. týden: Symboly obcí ORP Tanvald, 1. část
 5. týden: Symboly obcí ORP Tanvald, 2. část
 6. týden: Symboly obcí ORP Železný Brod, 1. část
 7. týden: Symboly obcí ORP Železný Brod, 2. část
 8. týden: Využití obecních znaků v propagaci obcí a kraje, sepětí s reálnými symboly

Plus tři tematické exkurze do vybraných lokalit Libereckého kraje zaměřených na konkrétní symboly místa:

Dolní Řasnice, Hejnice, Horní Police, Hrubá Skála, Kryštofovo Údolí, Světlá pod Ještědem, Svijanský Újezd (možné jsou i jiné varianty, záleží na přání posluchačů)

Exkurze budou spojeny s komentovanou prohlídkou obce, s výkladem o její historii a návštěvou místních historických i přírodních památek. Doprava do místa konání bude individuální.  

 

Učební pomůcky a literatura: Doporučená literatura: ANDĚL, R. a kol. (2007): Libereckým krajem. Liberec: Liberecký kraj, 173 s. ISBN 978-80-254-1123-0. ANDĚL, R.; KARPAŠ, R. a kol. (2002): Frýdlantsko - minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských hor. Liberec: Nakladatelství 555, 241 stran. ISBN 80-86424-18-9 CONNELL M. (2008): Znaky a symboly. Praha: Reader´s Digest Výběr, 256 stran. ISBN 978-80-86880-96-9. CHOCHOLOUŠKOVÁ, H. (2001): Nové obecní a městské znaky okresu Liberec. Fontes Nissae = Prameny Nisy: regionální historický sborník. Liberec: Technická univerzita, 2, s. 167-181. ISSN 1213-5097. CHROMÝ, P. (2009): Region a regionalismus. In: Geografické rozhledy, 19, č. 1, s. 2–5. KARPAŠ, R. a kol. (1996): Kniha o Liberci. Liberec: Nakladatelství Dialog, 664 stran. KASÍK, S. (2002): Nové symboly měst a obcí okresu Česká Lípa v letech 1990-2000. Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska. Ročník 11, s. 235-259. KASÍK, S. (2006) Nové symboly měst a obcí okresu Semily po roce 1990. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Sborník, svazek 19, s. 161-190. KASÍK, S. (2010): Obecní znaky a jejich konstituování [online]. http://www.heraldika-terminologie.cz/stranka-obecni-znaky-a-jejich-konstituovani-122 [cit. 19. 4. 2014]. MACOUNOVÁ, M. ed. (2003): Průvodce kulturou Libereckého kraje. Liberec: Liberecký kraj, 114 s. ISBN 80-239-2412-5. MICHALOVÁ, M. (2007): Města a obce Libereckého kraje. Liberec: Spacium, 231 s. ISBN 978-80-254-6346-8. MODRÝ, M., SÝKOROVÁ, J. (2004): Maloplošná chráněná území Libereckého kraje. Liberec: Liberecký kraj, 120 s. ISBN 80-239-2838-4. NEVRLÝ, M. (2003): Libereckým krajem. Liberec: Liberecký kraj, 2003, 223 s. ISBN 80-239-3869-X. PEŠTA, J. (2011): Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl V., Liberecký kraj - severní Čechy. Praha: Libri, 399 s. ISBN 978-80-7277-152-3. ŘEHÁČEK, Marek. Jizerské hory: turistický průvodce po horách a jejich okolí. 2. vyd. Liberec: Kalendář Liberecka, 2005. 256 s. ISBN 978-80-87213-12-4. ŘEHÁČEK, Marek. Frýdlantsko – Průvodce po krajině a jejích náladách. 1. vyd. Liberec: Kalendář Liberecka, 2009. 280 s. ISBN 978-80-87213-03-2. ŘEHÁČEK, Marek. Příběhy jizerskohorských rozhleden. 2. vyd. Liberec: Petr Polda, 2016. 221 s. ISBN 978-80-905590-6-6. ŘEHÁČEK, Marek. Liberecké zajímavosti (4 díly). Liberec: Petr Polda, 2009-2017. SYROVÁTKOVÁ, J. (2011): Cestovní ruch v Libereckém kraji. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 156 s. ISBN 978-80-7372-704-8. ŠEVČÍKOVÁ, V. ed (2013): Liberecký kraj: města a obce Libereckého kraje: tradice, historie, památky, turistika, současnost. Rožnov pod Radhoštěm: Proxima Bohemia, 134 s. ISBN 978-80-905393-1-0.6 ŠIFTA, M. (2008): Sedm divů Libereckého kraje. Ročníková práce. Liberec: Podještědské gymnázium, 33 stran + přílohy. Vedoucí práce Milan Váňa. ŠIFTA, M. (2014): Význam grafických symbolů v procesu formování regionu: Příklad Libereckého kraje): Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, PřF UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 132 stran + přílohy. Vedoucí práce Pavel Chromý. VÁVRA, D. (2006): Libereckým krajem. Hrady a zámky. Liberec: Liberecký kraj, 2006. 159 s. ISBN 80-239-8030-0. VÁVRA, D. (2004): Libereckým krajem. Tvář architektury. Liberec: Liberecký kraj, 157 s. ISBN 80-239-4202-6. WIENER, E. (2013): Podivuhodná země Sudety. Liberec: Vega-L, 125 s. ISBN 978-80-87275-72-6.
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Úterý: 14:20-15:50, P200
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)
Poznámka:

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce