Dějiny umění 4, 5 LS

Sylabus
Kód: CDV_217
Název: Dějiny umění 4, 5 LS
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: PaedDr. Zdena Hrdinová
Garant: Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Úvod do evropských dějin umění.

Kurz je koncipován tak, aby poskytl posluchačům základní orientaci v počátcích umělecké tvorby člověka. Cílem je postihnout a zformulovat základní tendence vývoje evropské kultury.

 

Kurz je vhodný pro posluchače, kteří již absolvovali předcházející 4 semestry. Může se do něj ale přihlásit každý zájemce.

 

 

Struktura:
 1. týden: Klasicismus – úvod a architektura
 2. týden: Klasicismus – sochařství
 3. týden: Klasicismus – malířství
 4. týden: Klasicismus – užité umění
 5. týden: Romantismus – úvod a architektura
 6. týden: Romantismus – sochařství
 7. týden: Romantismus – malířství
 8. týden: Romantismus – užité umění
 9. týden: Realismus – úvod a architektura
 10. týden: Realismus – sochařství
 11. týden: Realismus – malířství
 12. týden: Realismus – užité umění
 13. týden: Generace Národního divadla
 14. týden: Závěrečný test
Učební pomůcky a literatura: DVORSKÝ, J. Dějiny českého výtvarného umění II/1 II/2.Praha: Academia, 1989. DVOŘÁČEK, P. Architektura Českých zemí Baroko. Praha: Levné knihy, 2005. HEROUT, J. Slabikář návštěvníků památek. Praha: Středisko SPP, 1980. KRSEK, I. a kol. Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha: Academia, 1996. LEMAITROVÁ, N., QINSONOVÁ, M., SOTOVÁ V. Slovník křesťanské kultury. Praha: Garamond, 2002. MACEK, P., BIEGEL, R., BACHTÍK, J. Barokní architektura v Čechách. Praha: Karolinum, 2015. MRÁZ, B. Dějiny výtvarné kultury 2. Praha: Idea servis, 1997. MRÁZ, B., MRÁZOVÁ M. Encyklopedie světového malířství. Praha: Academia, 1988. PETRÁŇ, J. Dějiny hmotné kultury II/1,2. Praha: Karolinum, 1995. PIJOAN, J. Dějiny umění. Praha: Odeon, 1981. VLČEK, P. Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Praha: Libri Praha, 1999. DVOŘÁČEK, P. Architektura českých zemí, Klasicismus a romantický historismus. Praha:Levné knihy. KMa, 2005. CHATALET, A., PHILIPP, B. Světové dějiny umění Larousse. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004. KOLEKTIV AUTORŮ, Dějiny českého výtvarného umění III/1, III/2. Praha: Academia, 2001. MILLEROVÁ, J. Výtvarné umění, Styl a design od klasiky po současnost. Praha: Slovart, 2008. MRÁZ, B. Dějiny výtvarné kultury2. Praha: Idea servis, 1997. PETRASOVÁ, T., ŠVÁCHA, R. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Praha: Artefactum, 2017. PIJOAN, J. Dějiny umění 8. Praha: Odeon, 1981. PRAHL, R. Posedlost kresbou: Počátky akademického umění v Praze 1800-1835. Praha: 1998. POCHE, E. Čtvero knih o Praze: Praha národního obrození. Praha: 1980. ZATLOUKAL, P. Deset století architektury: Architektura 19. století. Praha: 2001
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Úterý: 16:10-17:40, H47
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)
Poznámka:

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce