Anglický jazyk B1-B2/7 + konverzace

Sylabus
Kód: CDV_220
Název: Anglický jazyk B1-B2/7 + konverzace
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Kamila Jech Koldinská
Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni B1-B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz je určen pro středně pokročilé – studenty znalé frází z oboru seznamování, rodina, práce, denní program, v kavárně, v obchodě, atp. a schopné orientovat se v okruzích gramatiky v rozsahu: přítomný čas prostý, průběhový, minulý čas prostý, průběhový, předpřítomný čas prostý, průběhový, předminulý čas, formy budoucího času. Kurz se zaměřuje na prohloubení a upevnění těchto témat a dále rozvíjí komunikativní dovednosti studentů.

Struktura:

Rozhovory o každodenních tématech, informace o zkušenostech a událostech, popis snů, nadějí a cílů, zdůvodňování a vysvětlování plánů a názorů, vytváření předpokladů, formulování rad, porovnávání a popis.

Témata: biografie, generace, práce, společnost a kultura, volný čas a sport, regionální studia, historie, politika, město, doprava

 

Učební pomůcky a literatura: New English File – Intermediate (SB+Worbook)
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Středa: 14:20-15:50, H45
Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)
Poznámka:
  • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
  • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
  • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce