Dokumenty, které změnily svět LS

Sylabus
Kód: CDV_221
Název: Dokumenty, které změnily svět LS
Rozsah předmětu: 14 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Distanční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: JUDr. Bc. Jan Podola, Ph.D.
Garant: JUDr. Eva Karhanová Horynová
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

V průběhu dějin byly vydány dokumenty, jejichž význam vysoce převyšuje ostatní. Na jejich základě docházelo a dochází k významným společenským změnám, často jsou produkty revolučních změn, které nahradily jeden společenský systém systémem jiným. Cílem kurzu je osvětlit pozadí vzniku jednotlivých dokumentů, jejich zasazení do širších historických souvislostí a samotný rozbor jejich obsahu.

Struktura:

Témata:

 1. týden: Code civil
 2. týden: Lateránské smlouvy
 3. týden: Nacistické „zákonodárství“
 4. týden: Ústava SSSR z roku 1936
 5. týden: Charta OSN
 6. týden: Všeobecná deklarace lidských práv
 7. týden: Smlouva o Evropské unii

 

Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Středa: 14:20-15:50, on-line
Cena: 500,00 Kč (Zvýšená sazba 900,00 Kč) (Snížená sazba 350,00 Kč)
Poznámka:

Vícesemestrový kurz. Tento kurz proběhne pouze on-line.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce