Dějiny knihoven a knihovnictví od starověku do současnosti

Sylabus
Kód: CDV_224
Název: Dějiny knihoven a knihovnictví od starověku do současnosti
Rozsah předmětu: 9 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Václav Kříček
Garant: Václav Kříček
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cíl výuky: Přednášky navazují na kurz Dějiny knižní kultury, který proběhl v zimním semestru. Účastníci se seznámí s vývojem knihoven a knihovnictví od starověku až do současnosti. Hlavní důraz bude kladen na vývoj knihoven v českém a moravském prostoru.

Forma výuky: Kurz bude vyučován formou přednášek s prezentacemi. Posluchači budou mít možnost během přednášky vznášet dotazy a připomínky. Nedílnou součástí bude prezentování dobových dokumentů, které se nacházejí ve fondu liberecké knihovny.

Struktura:

Témata:

  1. týden: KNIHOVNY VE STAROVĚKU

 -     knihovny v Babylonii, Asýrii a Egyptě

-      knihovny ve starověkém Řecku a Římské říši

-      knihovny v Římské říši

  1. týden: KNIHOVNY VE STŘEDOVĚKU I.

-      klášterní a církevní knihovny

-      knihy u panovnického dvora

  1. týden: KNIHOVNY VE STŘEDOVĚKU II.:

-      knihy mezi šlechtou

-      knihy na středověkých univerzitách a ve městech

  1. týden: KNIHOVNY V DOBĚ RENESANCE A HUMANISMU I.

-      církevní a měšťanské knihovny

  1. týden: KNIHOVNY V DOBĚ RENESANCE A HUMANISMU II.

-      humanisté a jejich knihovny

-      renesanční šlechta a její knihovny

  1. týden: KNIHOVNY V DOBĚ BAROKA A ROKOKA I.

-      církevní a univerzitní knihovny

-      měšťanské knihovny

  1. týden: KNIHOVNY V DOBĚ BAROKA A ROKOKA II.

-      šlechtické knihovny jako způsob sebeprezentace

  1. týden: KNIHOVNY OD SKLONKU 18. STOLETÍ DO ZAČÁTKU 20. STOLETÍ:

-      změny vnímání knihoven v době osvícenství

-      knihovny ve století páry

  1. týden: KNIHOVNY VE 20. STOLETÍ A V SOUČASNOSTI:

            -      knihovny mezi demokracií a totalitou

            -      knihovny v době informační revoluce

Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec, Krajská vědecká knihovna v Liberci
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Středa: 15:00-16:00, KVKLI
Cena: 500,00 Kč (Zvýšená sazba 350,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)