Anglický jazyk A2/1-2

Sylabus
Kód: CDV_232
Název: Anglický jazyk A2/1-2
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Kamila Jech Koldinská
Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A1-A2.

Struktura:

2. semestr

 1. týden: Lekce 2: A, slovesné fráze
 2. týden: Lekce 2: A, nepravidelná množná čísla
 3. týden: Lekce 2: A, přítomný čas prostý – věta kladná
 4. týden: Lekce 2: B, slovesné fráze
 5. týden: Lekce 2: B, přítomný čas prostý – otázka
 6. týden: Lekce 2: B, přítomný čas prostý – věta záporná
 7. týden: Lekce 2: Opakování A-B, test
 8. týden: Lekce 2: C, zaměstnání, člen neurčitý
 9. týden: Lekce 2: D, rodina
 10. týden: Lekce 2: D, přivlastňovací -s
 11. týden: Lekce 2: Praktická angličtina – v hotelu
 12. týden: Lekce 2: Psaní – dopis
 13. týden: Opakování Lekce 2
 14. týden: Souhrnné opakování Lekce 1-2, závěrečný test – zápočet.

 

Učební pomůcky a literatura: New English File – Elementary (Student´s Book, Workbook)
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Čtvrtek: 14:20-15:50, H45
Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)
Poznámka:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce