Italský jazyk A2/13-20

Sylabus
Kód: CDV_233
Název: Italský jazyk A2/13-20
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Zdenka Hořeňovská
Garant: doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Kurz naučí zájemce základům komunikačních, zejména řečových dovedností (tj. výslovnosti, porozumění mluveného textu, čtení, psaní, slovní zásobě a mluvnici v rozsahu uvedených lekcí).

Cílem je zvládnutí komunikace v jednoduchých situacích běžného života.

Struktura:

2. semestr

 1. týden: L 17, Lo sport. Vztažná zájmena
 2. týden: L 17, Il mio sport preferito. Passivum - tvoření, použití
 3. týden: L 17, Gli sport invernali ed estivi. Gerundium- tvoření, použití
 4. týden: L 18, La città. Imperfetto del congiuntivo
 5. týden: L 18, Roma. Podmínkové souvětí 1.
 6. týden: L 18, Monumenti storici di Praga. Slovesa volerci, metterci
 7. týden: L 19, In un ristorante. Podmínková souvětí 2. a 3. typu 
 8. týden: L 19, La cucina italiana. Přehled podmínkových souvětí
 1. týden: L 19, Menú tipico italiano. Procvičení podmínkových souvětí
 2. týden: L 20, La vita politica. Souslednost časová - indikativy
 3. týden: L 20, La vita d´oggi. In giro per i negozi. Souslednost časová - konjunktivy
 4. týden: R 5, La breve storia. Číslovky řadové a označení století
 5. týden: R 5, L´unità d´Italia. Passato remoto - seznámení
 6. týden: L 17-20 Zkouška

 

Učební pomůcky a literatura: Učebnice současné italštiny Manuale di Italiano contemporaneo 1. díl a materiály připravené lektorkou.
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Čtvrtek: 14:20-15:50, H38
Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)
Poznámka:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce