Rozvíjení komunikačních dovedností prostřednictvím divadla LS

Sylabus
Kód: CDV_235
Název: Rozvíjení komunikačních dovedností prostřednictvím divadla LS
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Účast na divadelních soutěžích.
Lektor: Mgr. Markéta Sýkorová
Garant: PhDr. Jana Johnová, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Předmět na principech kolektivního divadla a improvizačních technik rozvíjí schopnosti soustředění, spolupráce, tvořivosti a vzájemné komunikace účastníků. Cílem kurzu je nastudování inscenace, následně prezentované publiku. Směřuje tedy k naplnění základního smyslu divadla - komunikaci s divákem.

Osvojení si základů divadelního "řemesla" v praktických cvičeních, rozvíjení mluvních a pohybových dovedností a v neposlední řadě kreativní účast na tvorbě textu, který je v tomto kurzu primární. Preferujeme divadelní formu scénického čtení, kde slovo hraje klíčovou roli, což ovšem nevylučuje práci s jinými divadelními prostředky.

Struktura:

1 a 2. semestr:

 • Tvorba autorských textů nebo výběr předlohy na dané téma
 • Práce s hlasem, přednes
 • improvizační techniky
 • Zdokonalování dílčích dovedností
 • Vhledy do historie
 • Zkoušky inscenace
 • Inspirativní návštěvy divadelních představení
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Středa: 16:10-19:10, Kanc. (*Kurz probíhá 1 x za 14 dní)
Cena: 1 600,00 Kč
Poznámka:

Vícesemestrový kurz.

Historie kurzu:

V rámci kurzu Kapitoly z dějin divadla v praxi, který jsme zahájili v akademickém roce 2018/2019 vznikl Divadelní soubor Tetyvletu. Je to již vcelku ustálená sestava, která si ověřila, že je pro ni scénické čtení velmi schůdná divadelní forma.

V tomto akademickém roce naváží na rozpracované téma Cesta, které přes improvizační techniky, vlastní tvorbu nebo literaturu, která je oslovila, zpracují do výsledného divadelního tvaru, inscenovaného čtení.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce