Fyzika známá i neznámá

Sylabus
Kód: CDV_238
Název: Fyzika známá i neznámá
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.
Garant: prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cíl výuky:

Kurz nabízí posluchačům seznámení se s některými fyzikálními jevy, které běžně potkávají v každodenním životě, aniž by znali jejich zákonitosti a uvědomovali si je. Posluchači se také seznámí s vlastnostmi různých „chytrých“ materiálů, které slouží modernímu člověku v nejrůznějších zařízeních.

Metody výuky:

Předmět je vyučován formou přednášek, na nichž budou předváděné jevy a zákonitosti vysvětlovány v historických souvislostech a také hojně demonstrovány pokusy.

Struktura:

Témata:

 1. týden: Atomy a molekuly, struktura látek, krystaly a jejich vlastnosti.
 2. týden: Jevy na povrchu a rozhraních.
 3. týden: Mechanické vlny v látkách, zvuk, ultrazvuk.
 4. týden: Tekutiny, tlak v kapalinách a plynech.
 5. týden: Skupenství látek a jejich změny.
 6. týden: Tvarová paměť.
 7. týden: Elektřina, elektrostatická indukce.
 8. týden: Piezoelektřina.
 9. týden: Pyroelektřina a feroelektřina.
 10. týden: Elektromagnetická indukce.
 11. týden: Magnetismus v látkách, permanentní magnety.
 12. týden: Elektromagnetické záření.
 13. týden: Světlo a jeho vlastnosti.
 14. týden: Zakončení, rozprava.
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pondělí: 16:10-17:40, C
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)