Zajímavá čísla

Sylabus
Kód: CDV_243
Název: Zajímavá čísla
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Lektor: RNDr. Libor Bednařík
Garant: RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cíl výuky:

Úvod do teorie čísel.

Kurz je koncipován tak, aby poskytl posluchačům základní orientaci v elementární teorii čísel. Ta byla vždy významnou částí matematiky. Náplní kurzu bude představení zajímavých množin čísel a operací s nimi spojených. Ve druhé části kurzu budou představeny konkrétní známé i méně známé matematické konstanty v historickém i aplikačním kontextu.

Pro absolvování kurzu je postačující běžná znalost středoškolské matematiky. Výuka bude vedena ve stylu srozumitelném pro laickou veřejnost.

Struktura:

Témata:

 1. týden: Číselné soustavy
 2. týden: Přirozená čísla, záporná čísla, celá čísla a operace s nimi
 3. týden: Racionální čísla, reálná čísla a operace s nimi
 4. týden: Komplexní čísla a operace s nimi, kvaterniony, oktaniony
 5. týden: Nula, jednička, dvojka, sudá, lichá
 6. týden: Prvočísla
 7. týden: Figurální čísla, dokonalá a další zajímavá čísla
 8. týden: Odmocnina ze dvou a další odmocniny
 9. týden: Π – měření kruhu
 10. týden: Φ – zlaté číslo
 11. týden: E – přirozené logaritmy
 12. týden: √(12&2) – hudební stupnice, Apéryho konstanta, γ – Eulerova konstanta
 13. týden: ℵ_0, c – a další různě velká nekonečna
 14. týden: Zakončení, rozprava
Učební pomůcky a literatura: Doporučená literatura: KŘÍŽEK, M., SOMER, L., ŠOLCOVÁ, A.: Kouzlo čísel. Academia, 2011. STEWART, I.: Neuvěřitelná čísla. Argo / Dokořán, 2019
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)