Grafika (s kresbou) pro začátečníky

Sylabus
Kód: CDV_030
Název: Grafika (s kresbou) pro začátečníky
Fakulta / ústav: Centrum dalšího vzdělávání
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D.
Garant: MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je představit posluchačům méně i více náročné grafické techniky. Využít stylizace realistických prvků, nejprve zpracovaných v kresbě. Využívat grafického myšlení pro transponování kresby do grafického materiálu – přípravná skica, matrice, tisk. Drobná i volná grafická tvorba.  Studenti zahájí kurz kresbou a zpracováním vlastních návrhů pro grafickou tvorbu, vytvoří matrice, vytisknou a adjustují pro výstavní účely. V druhé části semestru se budou věnovat alternativní grafice (monotypii a práci se šablonou).

Předmět je vyučován formou praktické tvorby v seminářích, některé přípravné práce, skici budou formou domácí přípravy.

Struktura:

Náplň kurzu:

 • Práce s výrazovými prostředky kresby, jejich uplatňování v tvorbě
 • Kresba podle skutečnosti
 • Zjednodušení motivu z reálné kresby
 • Výtvarné zpracování vlastního návrhu
 • Hledání kompozice a výrazu
 • Získání zručnosti v předem probraných grafických technikách – protisk, tisk z papírové koláže, linoryt, papírořez, koláž, frotáž, volná grafika (vytíraný monotyp, válečkování)
 • Zpracování matric
 • Tisk – jedno i vícebarevný
 • Adjustace

Předmět je zakončen sebereflexí a rozpravou nad vytvořenými pracemi, případným výběrem pro výstavu.

Podmínky k udělení zápočtu: 75% účast, všechny zadané práce.

Termín konání: ZS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Středa: 14:20-15:50, ATE2
Cena: 1 200,00 Kč (Zvýšená sazba 2 100,00 Kč) (Snížená sazba 750,00 Kč)
Poznámka:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz