Strečink a posilování 50+

Sylabus
Kód: CDV_040
Název: Strečink a posilování 50+
Fakulta / ústav: Centrum dalšího vzdělávání
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Mgr. Eva Hložková
Garant: Mgr. Helena Rjabcová
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Komplexní cvičení, které Vás naučí lépe zacházet se svým tělem.

Struktura:

Cviky jsou zaměřeny na správné návyky držení těla ve všech běžných denních aktivitách, jako je stoj, chůze, sed. Zařadíme cviky preventivní, cviky na odstranění bolestí zad i svalové dysbalance. Ochablé svaly budeme posilovat, zkrácené svaly protahovat, s využitím různých pomůcek (bossu, overbally, elastická lana, činky, posilovací gumy). Cílem je sebepoznání a dosažení spokojenosti s vlastním držením těla.

Učební pomůcky a literatura: Cvičení je bez i se sportovní obuví.
Termín konání: ZS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)
Poznámka:
  • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
  • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
  • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz