Středověká města v Čechách a na Moravě

Sylabus
Kód: CDV_041
Název: Středověká města v Čechách a na Moravě
Fakulta / ústav: Centrum dalšího vzdělávání
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: PhDr. Pavel Smrž
Garant: PhDr. Pavel Smrž
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Kurz je věnován formování městské sítě od doby posledních Přemyslovců do konce vlády Jagellonců. V jeho rámci bude nejprve představen přehled různých typů měst ve středověké Evropě. Hlavní část kurzu se zaměří na pojednání o počátcích měst v českých zemích, zakládání nových měst panovníkem a šlechtou, úloze lokátorů, formování městské samosprávy a soudnictví. Města a jejich obyvatelé budou představeni jako zcela nový element narušující tradiční představu o trojím lidu ve středověké společnosti. V této souvislosti bude rozebrána problematika vztahů měst s panovníkem a šlechtou, úloha měst v době husitských válek a jejich politické a hospodářské konflikty se šlechtou ve druhé polovině 15. století. Pozornost bude rovněž věnována skladbě městské společnosti a její diferenciace podle sociálního a národnostního původu. Dále bude pojednáno o městech jako o hospodářských a kulturních centrech.

Předmět bude vyučován formou přednášek seminárního charakteru, tedy s možností diskuzí, dotazů, připomínek, apod. Kurz je určen pro neodborníky v daném oboru, bude veden čistě populární formou. Účastníci kurzu budou pracovat se středověkými písemnými prameny v novodobém českém překladu.

Pozn.: Obsah kurzu vychází z přednášek a cvičení, které jsou pod stejným názvem určeny pro studenty prezenčního studia

Struktura:

Témata:

 1. týden: Města ve středověké Evropě
 2. týden: Protoměstská sídliště v českých zemích
 3. týden: Zrod institucionálních měst v českých zemích
 4. týden: Formování městské samosprávy, městské rady, městské právo, soudnictví
 5. týden: Kategorie středověkých měst, vztah k vrchnosti
 6. týden: Obyvatelé středověkých měst: měšťané
 7. týden: Obyvatelé středověkých měst: měšťanky a děti
 8. týden: Obyvatelé středověkých měst: duchovenstvo
 9. týden: Obyvatelé středověkých měst: cizinci
 10. týden: Obyvatelé středověkých měst: lidé na okraji společnosti
 11. týden: Města v politickém životě, vojenské možnosti měst
 12. týden: Ekonomická základna měst: obchod, trhy, řemeslná výroba, cechy
 13. týden: Podoby městské reprezentace
 14. týden: Závěrečný kontrolní písemný test, rozprava
Termín konání: ZS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pondělí: 10:40-12:10, H45
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)
Poznámka:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz