Liberecko v české a německé literatuře 1918–1945

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 | Úterý: 14:00-15:00, KVKLI Cena: 600,00 Kč (Zvýšená sazba 1 100,00 Kč) (Snížená sazba 350,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je seznámit studenty s autory krásné literatury, narozenými nebo působícími v Libereckém regionu. Jednotlivé přednášky jsou krom jazykového hlediska členěny i geograficky podle okresů Libereckého kraje. Důraz je kladen především na vnímání zdejšího kraje v očích těch, kteří zde měli domov, ve srovnání s autory pocházejícími z jiných lokalit.

Metody výuky:

Předmět bude vyučován formou přednášek seminárního charakteru, tedy s možností diskuzí, dotazů, připomínek, apod.  Kurz je určen pro neodborníky v daném oboru a bude veden populárně-naučnou formou. Zakončen bude literární vycházkou po Liberci, která povede přes místa spojená s životem či dílem autorů, kteří se v Liberci narodili, nebo zde působili.

Další informace

 • Garant: doc. Dr. phil. habil. Pavel Novotný, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Františka Dudková Párysová, Mgr. Marek Sekyra
 • Rozsah předmětu: 16 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Krajská vědecká knihovna v Liberci

Struktura

Témata:

 1. týden: Franz Kafka a Liberecko (a další německy píšící autoři z Čech 1900–1945) - F. Kafka, E. E. Kisch, J. Urzidil, F. Leppin, E. Weiss ad.
 2. týden Liberecko v české poezii 1918–1945 - J. Hora, K. Biebl, J. Seifert, V. Nezval, F. Halas, V. Závada, V. Holan, J. Čarek, J. Florian, V. Vokolek, J. Dokulil, K. Bednář, Z. Lorenc ad.
 3. týden Liberecko v české próze a dramatu 1918–1945 - J. Hašek, V. Kaplický, K. Čapek, K. Poláček, J. Durych, J. Weil, E. Hostovský, M. Majerová ad.
 4. týden Autoři z Českolipska a K. H. Mácha v české literatuře 1918–1945
 5. týden Autoři z Krkonoš a Podkrkonoší 1918–1945 - I. Olbracht, J. Weiss, J. Kocourek, J. Havlíček ad.
 6. týden Autoři z Českého ráje a Pojizeří 1918–1945 - J. Knap, F. Křelina, V. Prokůpek, V. J. Matina, K. Sellner, K. Branald, L. Suchý, I. Mikšovič, A. Macek, J. Glazarová ad.
 7. týden Autoři z Liberecka a Jablonecka 1918–1945 - Z. V. Peukert, B. Horst, P. Glos, V. Mikolášek, M. Bureš, V. Rozner, Z. Kvízová, M. Markvartová ad.
 8. týden Literární vycházka po Liberci