(Z) Anglický jazyk B2+ konverzace, Drozdová, ÚT 14:20, H 34

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: 26.09.2022 - 16.12.2022 | Úterý: 14:20-15:50, H 34 Cena: 2 000,00 Kč (Snížená sazba 1 000,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti účastníka kurzu na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na rozšíření znalostí v okruzích gramatiky v rozsahu všech anglických časů, soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů.

Učební pomůcky a literatura

Informace ohledně učebních pomůcek a literatury poskytne lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Garant: Mgr. Edita Drozdová
  • Lektor: Mgr. Edita Drozdová
  • Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
  • Počet lekcí: 12
  • Forma vzdělávání: Prezenční
  • Místo konání: Liberec, H 34

Struktura

Kurz je rozdělen na 12 lekcí po 90 minutách.

Poznámka

KURZ JE URČEN POUZE ZAMĚSTNANCŮM.