Aurea Rosa, pěvecký sbor U3V TUL ZS

Sylabus
Kód: CDV_048
Název: Aurea Rosa, pěvecký sbor U3V TUL ZS
Fakulta / ústav: Centrum dalšího vzdělávání
Rozsah předmětu: 30 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Koncerty pro věřejnost, vystoupení na různých akcích U3V TUL
Lektor: MgA. Jana Konvalinková, Ph.D.
Garant: MgA. Jana Konvalinková, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Účastníci kurzu se pomocí hlasových cvičení a rozezpívání budou rozvíjet ve svých hlasových možnostech, poznají skladby jednohlasé, dvouhlasé i tříhlasé, seznámí se s lidovou písní, hudbou renesanční, barokní, romantickou, ale i folkovou, se spirituály či gospely. Sborový repertoár jim umožní nahlédnout do širokého spektra hudebního umění. Seznámí se se základy hudební nauky. Cílem kurzu je představit a nastudovat vybraná hudební díla, od velmi jednoduchých po složitější, dle dispozic skupiny a tak se prostřednictvím aktivní tvořivé sborové práce seznámit s hudební literaturou v širokém spektru možností.

Předmět kombinuje praktickou práci sborového zpěvu s teoretickými vhledy ke studovaným skladbám či výkladem notového materiálu.

Struktura:

Témata:

 1. semestr:
 1. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik jednohlasu a kánonu, stavba sborového repertoáru.
 2. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, rozdělení do hlasů, nácvik jednohlasu, kánonu, dvojhlasu, stavba sborového repertoáru.
 3. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik jednohlasu, kánonu, dvojhlasu, trojhlasu.
 4. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, stavba sborového repertoáru k nácviku a nastudování.
 5. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, stavba sborového repertoáru k nácviku a nastudování.
 6. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, stavba sborového repertoáru k nácviku a nastudování.
 7. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování sborových skladeb, příprava adventních a vánočních skladeb.
 8. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování sborových skladeb, příprava adventních a vánočních skladeb.
 9. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování sborových skladeb, výběr repertoáru k závěrečnému adventnímu a novoročnímu koncertu.
 10. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování sborových skladeb, výběr repertoáru k závěrečnému adventnímu a novoročnímu koncertu.
 11. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování sborových skladeb, rozvoj společného vnímání a interpretace hudby, finalizace repertoáru k adventnímu a novoročnímu koncertu.
 12. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování sborových skladeb, rozvoj společného vnímání a interpretace hudby, finalizace repertoáru k adventnímu a novoročnímu koncertu.
 13. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování sborových skladeb, rozvoj společného vnímání a interpretace hudby, finalizace repertoáru k adventnímu a novoročnímu koncertu.
 14. týden: Adventní koncerty pro veřejnost.
 15. týden: Novoroční koncerty pro veřejnost.
 16. týden: Novoroční koncerty pro veřejnost.

 

Termín konání: ZS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Čtvrtek: 16:10-17:40, P300
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)
Poznámka:

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz