Dějiny matematiky ZS

Sylabus
Kód: CDV_050
Název: Dějiny matematiky ZS
Fakulta / ústav: Centrum dalšího vzdělávání
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Účast v průběžné soutěži řešení problémů.
Lektor: RNDr. Libor Bednařík
Garant: RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Pro absolvování kurzu je postačující běžná znalost středoškolské matematiky. Výuka bude vedena ve stylu srozumitelném pro laickou veřejnost.

Úvod do dějin matematiky.

Kurz je koncipován tak, aby poskytl posluchačům základní orientaci v dějinách matematiky od starověku do současnosti. Cílem je uvádět do souvislosti vývoj matematiky se stavem a potřebami společnosti v konkrétní době. Současně budou představováni významní matematici a jejich klíčové výsledky.

Struktura:

Témata:

 1. semestr
 1. týden: Prehistorie, Mezopotámie – klínopisné matematické tabulky
 2. týden: Egypt – Rhindův a Moskevský papyrus
 3. týden: Starověká Čína – Matematika v devíti knihách
 4. týden: Starověká Indie – Brahmova nauka
 5. týden: Starověké Řecko, 1. část – Tháles, Pythagoras, Hippasos
 6. týden: Starověké Řecko, 2. část – Zenon, Démokritos, Hippokrates, Hippias
 7. týden: Starověké Řecko, 3. část – Athénské období, Platón, Aristotelés
 8. týden: Starověké Řecko, 4. část – Alexandrijské období, Eukleidés
 9. týden: Starověké Řecko, 5. část – Archimédés, Appolónios, Eratosthenés
 10. týden: Starověké Řecko, 6. část – Hipparchos, Herón, Diofantos, Boëthius
 11. týden: Středověká Čína – Devět kapitol matematického umění
 12. týden: Středověká Indie – Mahávíra, Bháskara II
 13. týden: Středověké islámské státy, 1. část – algebra
 14. týden: Středověké islámské státy, 2. část – geometrie a goniometrie

 

Termín konání: ZS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)
Poznámka:

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz