Italský jazyk B2/1-6

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Pondělí: 14:20-15:50, H45 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Kurz je zaměřen na rozvíjení aktivní slovní zásoby a rozvoj a upevnění gramatických znalostí. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích.

Učební pomůcky a literatura

Nuovo progetto italiano 2.díl a materiály připravené lektorkou.

Další informace

 • Garant: doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Zdenka Hořeňovská
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

2. semestr:

 1. týden: L 4, Un po´di storia. Dall´antichità ai nostri giorni. I numeri romani
 2. týden: L 4, Chi fondò Roma ? Il passato remoto. Verbi regolari.
 3. týden: L 4, C´era una volta. La storia e una favola. Il passato remoto. Verbi irregolari
 4. týden: L 4, Brevissima storia d´ Italia. .Trapassato remoto. Avverbi di modo.
 5. týden: L 5, Stare bene. Gli italiani e lo sport. Il congiuntivo.
 6. týden: L 5, Sei troppo stressato ! Le cause .Congiuntivo presente e passato
 7. týden: L 5, Come mantenersi giovani. Dare dei consigli.Uso dei congiuntivi
 8. týden: L 5, Lo sport in italia. Il calcio. La concordanza dei tempi del congiuntivo
 9. týden: L 6, Andiamo all´opera ? Compri un biglietto. Imperativo diretto e indiretto
 10. týden: L 6, Due tenori. Fischiato , lascia il palco . Indefiniti - aggettivi e pronomi
 11. týden: L 6, Giri a destra! Indicazioni stradali. La forma negativa dell´imperativo
 12. týden: L 9, L´arte è di tutti . Furto agli Uffizi. La forma passiva
 13. týden: L 9, Michelangelo Buonarotti, Leonardo da Vinci. SI passivante.
 14. týden: Esame finale