Epochy ZS

Sylabus
Kód: CDV_055
Název: Epochy ZS
Fakulta / ústav: Centrum dalšího vzdělávání
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Anna Habánová, M.A., Ph.D.
Garant: Anna Habánová, M.A., Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Kurz v rámci přednášek konaných v průběhu dvou semestrů nabídne přehled vývoje dějin umění zejména v evropském prostoru od středověku po současnost. Pozornost bude věnována jak ikonickým dílům dějin umění, tak pracím méně známým, které však viděno optikou místa a doby jejich vzniku mohou mít obdobný význam. České výtvarné umění bude zasazeno do kontextu evropského vývoje, ve 20. století potom i amerického. V případě zájmu mohou být jednotlivé okruhy rozvedeny do dalších kurzů. Pořadí jednotlivých přednášek se může změnit. Doporučená studijní literatura bude uvedena vždy s tématem.

Struktura:

Témata:

1. semestr:

 1. týden: Úvod do problematiky dějin umění
 2. týden: Dědictví antiky a její obraz v Evropě nejen raného středověku
 3. týden: Románský sloh – Francie jako zdroj inspirace
 4. týden: Podoby románského umění v českých zemích
 5. týden: Italská gotika
 6. týden: Gotické umění a jeho podoby napříč třemi staletími
 7. týden: Proměna uměleckého díla a role jejího tvůrce a zadavatele a renesanci
 8. týden: Nové úlohy protestantského umění
 9. týden: Sběratelství
 10. týden: Vrcholná renesance a rané baroko v regionu
 11. týden: Baroko je dobou temna?
 12. týden: Barokní architekt a jeho úlohy
 13. týden: Krajina jako jeviště barokního zázraku
 14. týden: Rekapitulace
Termín konání: ZS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pondělí: 14:20-15:50, G306
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)
Poznámka:

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz