Lucemburkové a Jagellonci ZS

Sylabus
Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.
Kód: CDV_056
Název: Lucemburkové a Jagellonci ZS
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: PaedDr. Jaroslava Šiftová
Garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Kurz je zaměřen na postižení klíčových událostí v dějinách lucemburského a jagellonského rodu s ohledem na vazbu dynastií k českému prostředí. Sleduje genealogii rodů v evropských souvislostech, důraz klade především na ty osobnosti, jejichž osudy jsou bezprostředně spjaty s dějinami Českého království a Svaté říše římské. Osobnostní charakteristiky vybraných členů rodů a jejich osudy jsou začleňovány do širšího historického kontextu. Pozornost je věnována i sepětí s historií všedního dne, méně známým členům dynastií a odrazu vlivu Lucemburků a Jagellonců na regionální dějiny Liberecka.

Vedle sekundárních zdrojů vychází část přednášek i z analýzy primárních pramenů. Pro posluchače je připraven učební text shrnující klíčové údaje témat jednotlivých bloků.

Součástí výuky je v letním semestru tematická exkurze „Lucemburská Praha“, spojená s prohlídkou královské cesty, Starého města, Ungeltu, Karlova mostu a Pražského hradu (v kontextu obsahu kurzu).

Struktura:

Témata:

1. semestr:

 1. týden: Původ rodu Lucemburků, genealogie, heraldika, bibliografie.
 2. týden: Vstup Lucemburků do evropské politiky (Ermesinda, Walram, Jindřichové).
 3. týden: Jindřich VII. Lucemburský. Lucemburkové a říšská politika na počátku 14. století.
 4. týden: Jan Lucemburský – mládí, nástup na český trůn.
 5. týden: Jan Lucemburský a říšská politika. Vztah Lucemburků a Francie.
 6. týden: Jan Lucemburský – český král.
 7. týden: Eliška Přemyslovna a nevládnoucí potomci Jana Lucemburského.
 8. týden: Dětství a mládí Karla IV.
 9. týden: Karel IV. – císař Svaté říše římské.
 10. týden: Karel IV. – český král.
 11. týden: Manželky a nevládnoucí potomci Karla IV.
 12. týden: Kulturní rozkvět českého království v době Karla IV.
 13. týden: Václav IV. – dětství, nástup na český a říšský trůn, římský král.
 14. týden: Václav IV. a domácí politika. Manželky krále Václava.
Termín konání: ZS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Úterý: 12:30-14:00, P201
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)
Poznámka:

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce