Symbolika libereckého regionu ZS

Sylabus
Kód: CDV_059
Název: Symbolika libereckého regionu ZS
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Účast na exkurzích.
Lektor: PaedDr. Jaroslava Šiftová
Garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Kurz je zaměřen na studium symboliky Libereckého kraje. Definuje symbol a symboliku, zaměřuje se na postižení nejvýraznějších krajinných, přírodních, historických a kulturních symbolů regionu, prezentuje typy regionálních grafických symbolů a seznamuje s legislativou i heraldickými pravidly jejich tvorby.

Klíčovou část tvoří analýza grafických symbolů, primárně znaků obcí Libereckého kraje. V jednotlivých blocích budou prezentovány motivy užité v obecních znacích i jejich konkrétní základ vycházející z reálií jednotlivých obcí. Analýza více než 180 obecních znaků vyústí v postižení základních historických, církevních, hospodářských, krajinných, přírodních, kulturních a společenských specifik Libereckého kraje.

Struktura:

Témata

1. semestr:

 1. týden: Symboly a symbolika regionu, typy regionálních symbolů, grafické symboly regionu
 2. týden: Krajinné a přírodní symboly Libereckého kraje
 3. týden: Historické a kulturní symboly Libereckého kraje
 4. týden: Regionální grafická symbolika Liberecka, zásady tvorby grafického symbolu
 5. týden: Obecní znaky a pravidla jejich konstituování, heraldické zásady
 6. týden: Obecní znaky Liberecka a jejich sémantika a symbolika, význam obecního znaku
 7. týden: Přírodní a krajinná symbolika v obecních znacích Libereckého kraje
 8. týden: Historie regionu ve světle obecních znaků
 9. týden: Sepětí názvů obcí s historickým odkazem
 10. týden: Mluvící znamení
 11. týden: Církevní motivy a architektonické památky v obecních znacích
 12. týden: Hospodářské symboly a tradiční řemesla v obecních znacích Libereckého kraje
 13. týden: Administrativně-správní symboly a odkaz k tradicím místa v obecních znacích
 14. týden: Využití obecních znaků v propagaci obcí a kraje, sepětí s reálnými symboly
Termín konání: ZS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Úterý: 14:20-15:50, P200
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)
Poznámka:

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce