Úvod do digitální fotografie ZS

Sylabus
Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.
Kód: CDV_060
Název: Úvod do digitální fotografie ZS
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: MgA. Šimon Pikous
Garant: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Kurz je určen všem (zejména začátečníkům), kteří chtějí pořizovat pěkné snímky prostřednictvím digitální fotografie. Studenti si v kurzu osvojí základní pravidla a postupy pro fotografování. Teoretická část poskytne informace o technickém vybavení a užití jednotlivých funkcí digitálního aparátu.  V praktické části si studenti osvojí kompozici, ostření, určení expozice a ovládání svého aparátu. Podrobný průběh jednotlivých seminářů se studenti dozvědí na první vyučovací hodině.

Účast v kurzu je podmíněna základní znalostí práce s PC. Student rozliší technické vybavení počítače (základní hardware – monitor, klávesnice, myš, základní jednotka) a programové vybavení počítače (software), pojmy kurzor, klik (stisk tlačítka myší), soubor, složka, podsložka, ikona, přípona, okno a ovládá práci se soubory (vytvoření, vymazání, přejmenování, kopírování, vložení).

Struktura:

Obsah:

 • Konstrukce a funkce aparátu.
 • Expozice, barvy, ostrost, kompozice.
 • Fotografování v exteriéru.
 • Grafické úpravy a organizace fotografií v programu Zoner Photo Studio.
 • Zaměření na práci s vlastním technickým vybavením.
 • Hodnocení snímků a rozbor chyb. Diskuze nad pořízenými snímky.
 • Archivace a úprava snímků. Příprava fotografie pro tisk.

Udělení zápočtu za:

Soubor 5 (max. 10) fotografií v papírové (format A5 - A4) a digitální podobě.  Zpracované téma se hodnotí na poslední vyučovací hodině.

Termín konání: ZS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pondělí: 09:00-12:00, HP4 (*Kurz probíhá 1x za 14 dní)
Cena: 1 300,00 Kč (Zvýšená sazba 2 200,00 Kč) (Snížená sazba 850,00 Kč)
Poznámka:

Vícesemestrový kurz.

 

Účastníci kurzu musí mít na každou hodinu svůj digitální fotoaparát, nabité baterie, USB kabel pro stažení fotografií, návod k fotoaparátu.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce