Záhady a hlavolamy 4 ZS

Sylabus
Kód: CDV_063
Název: Záhady a hlavolamy 4 ZS
Fakulta / ústav: Centrum dalšího vzdělávání
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Účast v průběžné soutěži, řešení problémů.
Lektor: RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.
Garant: RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Předmět volně navazuje na předmět Záhady a hlavolamy 1, 2 a 3. Je určen všem, kteří rádi luští různé křížovky, doplňovačky, sudoku, hádanky, rébusy atd. Nejsou vyžadovány žádné speciální dovednosti. Úroveň a obtížnost bude přizpůsobena účastníkům kurzu. Jde především o zábavu. Cílem předmětu je zábavnou formou aktivizovat mozek a duševní kondici, posilovat paměťové schopnosti a trénovat logické myšlení, posilovat koncentraci na jakoukoli činnost. Frekventanti poznají i  nové typy hříček. Ukázky úloh jsou k dispozici na stránkách U3V.

Při výuce se střídá kratší výkladová část s delší praktickou činností studentů, kde studenti trénují a řeší zadané úkoly. Navíc se mohou dobrovolně zapojit do  dlouhodobé soutěže, v níž samostatně řeší několik problémových úloh. Mají k  dispozici skripta s návody i vyřešenými příklady.

Struktura:

Témata:

1. semestr

 1. týden: Úvod do historie řešení logických problémů, rébusy, logické řady a hříčky.
 2. týden: Zahájení 1. části průběžné soutěže. Japonské hlavolamy - různé typy sudoku.
 3. týden: Japonské hlavolamy - kakuro, killer.
 4. týden: Zakódované obrázky, malované křížovky.
 5. týden: Součty čísel, úlohy se zápalkami.
 6. týden: Japonské hlavolamy - hitory, kakurasu.
 7. týden: Logické úkoly - magnety, námořní bitva, miny.
 8. týden: Magické čtverce a další magické obrazce.
 9. týden: Křížovky – poodokreslovky.
 10. týden: Logické úkoly – domino, abeceda.
 11. týden: Logické úkoly - mrakodrapy, stany a stromy, mosty.
 12. týden: Lištovka, kris-kros.
 13. týden: Řešení jednoduchých logických úloh.
 14. týden: Vyhodnocení 1. části soutěže, zápočty.
Termín konání: ZS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)
Poznámka:

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz