Mytologické základy naší současnosti

Sylabus
Kód: CDV_065
Název: Mytologické základy naší současnosti
Fakulta / ústav: Centrum dalšího vzdělávání
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: PaedDr. Jaroslava Šiftová
Garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Antropologický, historický, kunsthistorický a jazykový exkurz do mytologických systémů starověkých a raně středověkých národů a kultur. Kurz je koncipován tak, aby poskytl posluchačům základní orientaci v mytologických kořenech naší současnosti, zaměřuje se na sepětí mýtů s historickými skutečnostmi a na odraz mytologie ve výtvarném umění, architektuře i literatuře, v symbolice, jazyce, etice i tradicích naší společnosti, aktualizuje mytologický odkaz. Největší důraz klade na antickou mytologii, biblickou dějepravu a křesťanské legendy, v kontextu dnešního světa ale neopomíjí ani orientální, slovanské či germánské báje.

Součástí kurzu je tematická exkurze zaměřená na křesťanskou martyrologii a chrámový prostor.

Pro účastníky kurzu je připraven učební text shrnující základní údaje jednotlivých přednášek.

Struktura:

Témata:

 1. semestr
 1. týden: Mytologie, její rysy, historie a mýty, vliv mytologie na kulturu a vývoj civilizací – úvod do tematiky
 2. týden: Úloha mýtu v prehistorii, starověké orientální mytologie, germánské mýty
 3. týden: Kosmologické mýty
 4. týden: Antická mytologie – původní starořecká božstva, mytologické bytosti
 5. týden: Antická mytologie – první generace olympských bohů
 6. týden: Antická mytologie – druhá generace olympských bohů
 7. týden: Antická mytologie – nižší božstva, latinské protějšky starořeckých bohů
 8. týden: Antičtí héroové
 9. týden: Advent a Vánoce – biblický základ, historické kořeny, tradice
 10. týden: Úvod do studia Bible (význam Bible, jazyk, složení)
 11. týden: Starozákonní příběhy a jejich odkaz dnešku (kniha Genesis, 1. část)
 12. týden: Starozákonní příběhy a jejich odkaz dnešku (kniha Genesis, 2. část)
 13. týden: Biblická kniha Exodus a současnost
 14. týden: Bible a starověký Izrael
Termín konání: ZS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Čtvrtek: 10:40-12:10, H42
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)
Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz