Anglický jazyk B1, PO 14:20 G 301

Sylabus
Kód: CDV_069
Název: Anglický jazyk B1, PO 14:20 G 301
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Bohdana Příhodová
Garant: Mgr. Bohdana Příhodová
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je upevnit schopnost komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikaci v anglickém jazyce.

Struktura:

Kurz je rozdělen na 12 vyučovacích lekcí po 90 minutách.

Termín konání: 11.10.2021 - 14.01.2022
Místo konání: Liberec, G301
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pondělí: 14:20-15:50, G301
Cena: 2 000,00 Kč