Německý jazyk A1 (navazuje na loňský A0), ČT 14:20 H 41

Sylabus
Kód: CDV_070
Název: Německý jazyk A1 (navazuje na loňský A0), ČT 14:20 H 41
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Jaroslav Švíř
Garant: Jaroslav Švíř
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je vytvořit základy pro jazykovou kompetenci a sebevědomí při komunikaci v němčině na úrovni začátečníků A1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování, poslech a upevňování zvláště výslovnosti a dalších jazykových prostředků a dovedností. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v základních situacích.

Struktura:

Kurz je rozdělen na 12 vyučovacích lekcí po 90 minutách.

Učební pomůcky a literatura: Studující obdrží nakopírované studijní materiály. O případném používání učebnice se domluvíte na první vyučovací hodině s lektorem.
Termín konání: 11.10.2021 - 14.01.2022
Místo konání: Liberec, H 41
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Čtvrtek: 14:20-15:50, H41
Cena: 2 000,00 Kč