Italský jazyk A0, ÚT 10:40 P 300

Sylabus
Kód: CDV_071
Název: Italský jazyk A0, ÚT 10:40 P 300
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Zdenka Hořeňovská
Garant: Mgr. Zdenka Hořeňovská
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je vytvořit základy komunikačních, zejména řečových dovedností v italštině (tj. výslovnost, porozumění nenáročnému mluvenému textu, čtení, psaní, slovní zásoba a mluvnice v rozsahu uvedených lekcí) na úrovni začátečníků A0 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Struktura:

Kurz je rozdělen na 12 vyučovacích lekcí po 90 minutách.

Učební pomůcky a literatura: Studující obdrží nakopírované studijní materiály. O případném používání učebnice se domluvíte na první vyučovací hodině s lektorem.
Termín konání: 11.10.2021 - 14.01.2022
Místo konání: Liberec, P 300
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Úterý: 10:50-12:20, P300
Cena: 2 000,00 Kč