Anglický jazyk A2, PO 16:45 H 41

Sylabus
Kód: CDV_086
Název: Anglický jazyk A2, PO 16:45 H 41
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Lenka Hrůzová
Garant: Lenka Hrůzová
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti komunikovat a předávat informace v angličtině jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností. Kurz je určen pro studenty na úrovni A1-A2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Struktura:

Kurz je rozdělen na 12 vyučovacích lekcí po 90 minutách.

Učební pomůcky a literatura: Studující obdrží nakopírované studijní materiály. O případném používání učebnice se domluvíte na první vyučovací hodině s lektorem.
Termín konání: 11.10.2021 - 14.01.2022
Místo konání: Liberec, H 41
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pondělí: 16:45-18:15, H41
Cena: 2 000,00 Kč