Anglický jazyk A0 - ONLINE, ÚT 16:00

Sylabus
Kód: CDV_088
Název: Anglický jazyk A0 - ONLINE, ÚT 16:00
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Martin Košek
Garant: Martin Košek
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je vytvořit základ pro komunikaci v angličtině. Bude kladen důraz na poslech, výslovnost, praktické opakování a vytvoření základní slovní zásoby. Kurz se zaměří také na základní komunikaci v každodenních situacích.

Struktura:

Kurz je rozdělen na 12 vyučovacích lekcí po 90 minutách.

Učební pomůcky a literatura: Studující obdrží nakopírované studijní materiály. O případném používání učebnice se domluvíte na první vyučovací hodině s lektorem.
Termín konání: 11.10.2021 - 14.01.2022
Místo konání: Liberec, Kurz se koná online prostřednictvím služby Google Meet. Účastníci kurzu včas obdrží odkaz a potřebné informace.
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Úterý: 16:00-17:30, Kurz se koná v online prostředí.
Cena: 2 000,00 Kč