Ruský jazyk A0 - ONLINE, ČT 17:00

Sylabus
Kód: CDV_089
Název: Ruský jazyk A0 - ONLINE, ČT 17:00
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Halka Jandová
Garant: Mgr. Halka Jandová
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je vytvořit základ pro komunikaci v ruštině. Bude kladen důraz na poslech, výslovnost, praktické opakování a vytvoření základní slovní zásoby. Kurz se zaměří také na základní komunikaci v každodenních situacích.

Struktura:

Kurz je rozdělen na 12 vyučovacích lekcí po 90 minutách.

Učební pomůcky a literatura: Studující obdrží nakopírované studijní materiály. O případném používání učebnice se domluvíte na první vyučovací hodině s lektorem.
Termín konání: 11.10.2021 - 14.01.2022
Místo konání: Liberec, Kurz se koná online.
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Čtvrtek: 17:00-18:30, Kurz probíhá online.
Cena: 2 000,00 Kč