Ruský jazyk A1, ÚT 10:40 H 34

Sylabus
Kód: CDV_091
Název: Ruský jazyk A1, ÚT 10:40 H 34
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Halka Jandová
Garant: Mgr. Halka Jandová
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti komunikovat a předávat informace v ruštině jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností. Kurz je určen pro studenty na úrovni A1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Struktura:

Kurz je rozdělen na 12 vyučovacích lekcí po 90 minutách.

Učební pomůcky a literatura: Studující obdrží nakopírované studijní materiály. O případném používání učebnice se domluvíte na první vyučovací hodině s lektorem.
Termín konání: 11.10.2021 - 14.01.2022
Místo konání: Liberec, H 34
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Úterý: 10:40-12:10, Místo konání bude upřesněno.
Cena: 2 000,00 Kč