Kurzy realizované v ZS 2021/2022

Kurzy pro zaměstnance TUL

Kurzy realizované v ZS 2021/2022

V případě zájmu o opětovnou realizaci kurzu pište na:

jitka.pacltova@tul.cz nebo martina.pacltova@tul.cz

Všechny z níže uvedených kurzů byly pro účastníky zdarma a konaly se ON-LINE.

Název kurzu

Délka kurzu

Anotace

Na Erasmus může vyjet každý

90 minut

Seminář podá základní informace o možnostech zahraničních výjezdů pro zaměstnance TUL. Účastnit se zahraničního výjezdu mohou jak akademičtí pracovníci, tak administrativní zaměstnanci. Vyjíždět je možné kromě výukových pobytů také na školení, které zahrnuje workshopy, job-shadowing apod. Ani jazyková bariéra nemusí být problémem, lze vyjíždět např. na Slovensko. Na realizaci výjezdu zaměstnanec obdrží finanční prostředky na pobytové náhrady i na cestovní výdaje, dle platných sazeb.

Google kalendář

90 minut

Školení je určeno začátečníkům, kteří se chtějí naučit pracovat s Google kalendářem a usnadnit si tak plánování různých osobních i pracovních aktivit. Školení je určeno pro max. 20 účastníků. Odkaz na virtuální místnost obdržíte do emailu nejpozději v den školení.

Google formuláře

90 minut

Školení je určeno začátečníkům, kteří se chtějí naučit, jak vytvořit Google dotazník, jak jej ovládat, jaké otázky lze ve formuláři použít, jak formulář nastavit a sdílet a jak prohlížet odpovědi. Školení je určeno pro max. 20 účastníků. Odkaz na virtuální místnost obdržíte do emailu v den školení.

Syndrom vyhoření a jeho prevence

- v ZS realizováno 2x

90 minut

PhDr. Procházková – registrovaná klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, VŠ pedagog, soudní znalec. V psychologické praxi od r. 1974. Vedle zkušeností v klinické oblasti pracovala také řadu let v Poradně pro rodinu a mezilidské vztahy, na lince důvěry, v problematice náhradní rodinné péče, postupně také jako VŠ pedagog – na katedře psychologie PedF UK, HTF UK a dalších.

Syndrom vyhoření a jeho prevence – Syndrom vyhoření - burn out syndrom - nebo také označovaný odborníky jako syndrom vyhasnutí je v posledních letech často frekventovaným pojmem. Povědomost o tom, že  tento neduh  se týká hlavně lidí pracujících v tzv. pomáhajících profesích - zdravotníků, učitelů, sociálních pracovníků je již rozšířená i u nás. Málokdo si však uvědomuje, že plíživý charakter a přehlížení příznaků má leckdy za následek psychickou i somatickou devastaci jedince. Jak můžeme aktivně minimalizovat  toto nebezpečí, čeho si všímat dokud je ještě čas, je obsahem tohoto krátkého kurzu.

Efektivní komunikace

- v ZS realizováno 2x

90 minut

PhDr. Procházková – registrovaná klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, VŠ pedagog, soudní znalec. V psychologické praxi od r. 1974. Vedle zkušeností v klinické oblasti pracovala také řadu let v Poradně pro rodinu a mezilidské vztahy, na lince důvěry, v problematice náhradní rodinné péče, postupně také jako VŠ pedagog – na katedře psychologie PedF UK, HTF UK a dalších.

Efektivní komunikace – komunikace mezi lidmi může přinášet uspokojení, ale také znamená často negativně prožívaný stres. Mezi základní zákonitosti patří, že nelze nekomunikovat. Aby naše komunikace byla skutečně efektivní, měli bychom znát a respektovat jistá pravidla. Obsahem kurzu je připomenutí podmínek efektivní komunikace i postupů, které komunikaci podporují, ale také těch, které rozvinutí a efektivní komunikaci brání.

Lepší zvládání životních změn – sebereflexní workshop s osobním koučem

240 minut

Cílem workshopu bude: lepší zvládání životních změn, řešení životních dilemat, zlepšení rovnováhy mezi prací a volným časem, lepší schopnost zpracovat negativní životní zážitky.

Před workshopem bude účastníkům zaslán dotazník, aby byl workshop cílený na konkrétní skupinu. 

Lepší komunikace a produktivita – rozvojový workshop s osobním koučem

240 minut

Cílem workshopu bude: lepší náhled do vlastního chování a pozitivní změna motivace, zlepšení komunikace s ostatními, zlepšení produktivity, zvýšení šance na pracovní postup

Před workshopem bude účastníkům zaslán dotazník, aby byl workshop cílený na konkrétní skupinu.  

Google Disk a Google chat

90 minut

Školení je určeno začátečníkům, kteří se chtějí naučit, jak ovládat Google disk, pracovat se soubory a složkami, sdílet dokumenty, ovládat Google chat. Školení je určeno pro max. 20 účastníků. Odkaz na virtuální místnost obdržíte do emailu v den školení.

Nakazit se životem aneb jak v dnešní době nevyhořet

240 minut

Seminář se zaměří na zvládání nové (covidové) situace a zabývá se těmito okolnostmi: jen tak nejspíš tahle doba neskončí, reakce smíření vs nesmíření – cesta otevřená vs slepá ulička, doba zrychlená vs doba pomalá, změna rituálů – děti doma, rodinné fungování, práce online, z domova, úřady, dovolené, nákupy oblečení ..., úzkosti a panické ataky, úzkost vs strach, jak z toho ven, co děláme pro sebe?