Celoživotní vzdělávání na TUL

Centrum dalšího vzdělávání TUL má dlouholetou tradici:

 • od roku 1993 realizuje kurzy zaměřené na speciální pedagogiku pro učitele
 • od roku 1994 nabízí kurzy zaměřené na doplnění pedagogické kvalifikace  
 • od roku 1998 organizuje Univerzitu třetího věku TUL
 • od roku 2002 pořádá kurzy určené pro zaměstnance a studenty TUL

Od akademického roku 2021/22 připravuje zahraniční studenty ke studiu na TUL v Intenzivním kurzu jazykové a odborné přípravy.

Centrum dalšího vzdělávání


 • Akreditované kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): bližší informace o kurzech na stránkách DVPP
 • Studium v programu Univerzity třetího věku: bližší informace o výuce v akademickém roce 2021/22 na stránkách U3V
 • Kurzy pro zaměstnance a studenty TUL: bližší informace o kurzech na stránkách Kurzy pro TUL
  • Kurz vysokoškolské pedagogiky určený akademickým pracovníkům TU v Liberci
  • Kurzy zaměřené na zvýšení efektivity práce a osobnostní rozvoj zaměstnanců i studentů TUL
  • Vnitřní jazyková škola - nabízí jazykové kurzy pro zaměstnance i studenty TUL
 • Intenzivní kurz jazykové a odborné přípravy pro studenty z rusky hovořících zemí: bližší informace na Čeština pro cizince - курс языковой подготовки
Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz