Vnitřní jazyková škola TUL

nabízí jazykové kurzy:  

1) pro zaměstnance TUL (Z);

2) pro zaměstnance a studenty TUL (ZS).

Nabídku kurzů na zimní semestr 2024/25 zveřejníme v září 2024.

Organizace Vnitřní jazykové školy TUL:

  • výuka probíhá obvykle 12 týdnů/semestr (12x90 minut) v prostorách TUL
  • skupiny 5 – 15 posluchačů
  • v případě zájmu je možné domluvit vlastní kurz dle požadavků účastníků
  • cena kurzu 2.000,- Kč (za kurz 12 x 90 minut a min. 5 zájemců)
  • cena pro zaměstnance TUL je 1.000 Kč (cena pro akademický rok 2023/24)

V případě, že si nejste jistí úrovní, můžete si vyplnit rozřazovací test na AJ, NJ, FJ, ŠJ: ZDE

Kurzovné je třeba uhradit před zahájením výuky, ale až po výzvě. Dokud se kurz nenaplní, není jisté, že se otevře a nemá tedy cenu za něj platit. Údaje pro platbu: číslo účtu 305806603/0300, VS 9968, SS 602143, zpráva pro příjemce: Vaše příjmení a jméno. Pokud se kurz z důvodu malého počtu zájemců neotevře, školné bude vráceno v plné výši.

Pokud se účastník ze závažných důvodů nemůže již rozběhnuté výuky účastnit, bude mu poměrná část školného vrácena, pokud doloží neschopnost účastnit se výuky nejpozději do 14 dnů po zahájení kurzu.

V případě dalších dotazů nebo zájmu o otevření nového kurzu (alespoň 5 zájemců) kontaktujte paní Martinu Pacltovou e-mailem na martina.pacltova@tul.cz