Další vzdělávání pedagogických pracovníků


Nabídka akreditovaných kurzů

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je Centrem dalšího vzdělávání Technické univerzity v Liberci realizováno následujícími akreditovanými kurzy pro pedagogické pracovníky:

  • Studium pro výchovné poradce: program je určen výchovným poradcům na 2. stupni základních škol a na středních školách, dále je doporučen pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují.
  • Studium v oblasti pedagogických věd – učitel: studium je určeno učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol (absolvent získá kvalifikaci pro oba stupně), dále je doporučen pro absolventy VŠ, kteří se na tuto činnost připravují.
  • Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel: program je určen pro pedagogické pracovníky ve školách a školských zařazeních nebo jiných zařízeních rozvíjejících zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků nebo studentů, kteří si v návaznosti na neučitelský studijní obor ze střední školy doplňují kvalifikaci ještě způsobilostí pedagogickou. Dle vyjádření MŠMT je absolvent tohoto vzdělávacího programu zároveň kvalifikovaným pedagogem volného času a asistentem pedagoga.
  • Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku: cílem kurzu je získat odbornou kvalifikaci pro výchovu a vzdělávání žáků základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřenou zejména na psychopedii a etopedii.
  • Studium pedagogiky pro učitele: studium je určeno učitelům odborných předmětů střední školy, učitelům praktického vyučování střední školy a učitelům odborného výcviku střední školy. (Absolvent nemá kvalifikaci pro 2. stupeň ZŠ)

Název kurzu Výuka od Volná místa Přihláška do Cena
Studium pedagogiky pro učitele ZS 2021/2022 3 / (25) 25.09.2021 10 500,00 Kč
Studium pro výchovné poradce ZS 2021/2022 9 / (0) 07.11.2021 28 800,00 Kč
Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatel ZS 2021/2022 4 / (3) 26.09.2021 17 000,00 Kč
Studium v oblasti pedagogických věd – učitel ZS 2021/2022 13 / (1) 25.09.2021 21 600,00 Kč