Doplňující pedagogické studium a Další vzdělávání pedagogických pracovníků

je realizováno v následujících akreditovaných kurzech:

Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy: studium je určeno absolventům vysokých škol bez pedagogické kvalifikace, kteří působí nebo mají zájem o působení na pozici učitele 2. stupně základní školy nebo učitele střední školy. Absolvent vzdělávacího programu získává kvalifikaci pro výkon učitelského povolání na 2. stupni základní školy a střední škole.  

Studium pedagogiky pro učitele: studium je určeno absolventům středních škol bez pedagogické kvalifikace, kteří mají zájem působit na pozici učitele odborných předmětů střední školy, učitele praktického vyučování střední školy a učitele odborného výcviku střední školy.

Studium pro výchovné poradce: program je určeno výchovným poradcům na 2. stupni základních škol a na středních školách, dále je doporučen pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují.

Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel: program je určen absolventům středních škol, kteří mají zájem pracovat na pozici pedagogického pracovníka ve školách a školských zařazeních nebo jiných zařízeních rozvíjejících zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků nebo studentů. Absolvent tohoto vzdělávacího programu je kvalifikovaným pedagogem volného času a asistentem pedagoga. 

Centrum dalšího vzdělávání TUL naleznete nově v budově G, v pravé části, ve 2. podlaží

Adresa: Univerzitní náměstí 1410/1 Liberec I-Staré město.

Centrum dalšího vzdělávání TUL bude od září 2024 organizačně začleněno pod Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou. Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 bude proto již realizováno touto fakultou. Veškeré informace a přihlášky naleznete ZDE.

budova G