Další vzdělávání pedagogických pracovníků


Nabídka akreditovaných kurzů

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je Centrem dalšího vzdělávání Technické univerzity v Liberci realizováno následujícími akreditovanými kurzy pro pedagogické pracovníky:

  • Studium pro výchovné poradce: program je určen výchovným poradcům na 2. stupni základních škol a na středních školách, dále je doporučen pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují.
  • Studium v oblasti pedagogických věd – učitel: studium je určeno učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol (absolvent získá kvalifikaci pro oba stupně), dále je doporučen pro absolventy VŠ, kteří se na tuto činnost připravují.
  • Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel: program je určen pro pedagogické pracovníky ve školách a školských zařazeních nebo jiných zařízeních rozvíjejících zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků nebo studentů, kteří si v návaznosti na neučitelský studijní obor ze střední školy doplňují kvalifikaci ještě způsobilostí pedagogickou. Dle vyjádření MŠMT je absolvent tohoto vzdělávacího programu zároveň kvalifikovaným pedagogem volného času a asistentem pedagoga.
  • Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku: cílem kurzu je získat odbornou kvalifikaci pro výchovu a vzdělávání žáků základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřenou zejména na psychopedii a etopedii.
  • Studium pedagogiky pro učitele: studium je určeno učitelům odborných předmětů střední školy, učitelům praktického vyučování střední školy a učitelům odborného výcviku střední školy. (Absolvent nemá kvalifikaci pro 2. stupeň ZŠ)

Název kurzu Přihláška do Výuka od Cena Volná místa
Studium pedagogiky pro učitele 25.09.2021 ZS 2021/2022 10 500,00 Kč 3 / (25)
Studium pro výchovné poradce 07.11.2021 ZS 2021/2022 28 800,00 Kč 9 / (0)
Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatel 26.09.2021 ZS 2021/2022 17 000,00 Kč 4 / (3)
Studium v oblasti pedagogických věd – učitel 25.09.2021 ZS 2021/2022 21 600,00 Kč 11 / (1)

Studium pedagogiky pro učitele je program určený učitelům odborných předmětů středn…  Více

Přihláška do: 25.09.2021
Výuka od: ZS 2021/2022
Cena:
10 500,00 Kč
Volná místa:
3 / (25)

...  Více

Přihláška do: 07.11.2021
Výuka od: ZS 2021/2022
Cena:
28 800,00 Kč
Volná místa:
9 / (0)

Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel je program určený pedagogick…  Více

Přihláška do: 26.09.2021
Výuka od: ZS 2021/2022
Cena:
17 000,00 Kč
Volná místa:
4 / (3)

Hlavním cílem studia je poskytnout studentům znalosti a dovednosti potřebné k…  Více

Přihláška do: 25.09.2021
Výuka od: ZS 2021/2022
Cena:
21 600,00 Kč
Volná místa:
11 / (1)
Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz