Doplňující pedagogické studium a Další vzdělávání pedagogických pracovníků


Nabídka akreditovaných kurzů

Doplňující pedagogické studium a další vzdělávání pedagogických pracovníků je Centrem dalšího vzdělávání Technické univerzity v Liberci realizováno v následujících akreditovaných kurzech:

  • Studium v oblasti pedagogických věd – doplňující studium k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ: studium je určeno absolventům vysokých škol bez pedagogické kvalifikace, kteří působí nebo mají zájem o působení na pozici učitele 2. stupně základní školy nebo učitele střední školy. Absolvent vzdělávacího programu získává kvalifikaci pro výkon učitelského povolání na 2. stupeni základní školy a střední škole.  
  • Studium pedagogiky pro učitele: studium je určeno absolventům středních škol bez pedagogické kvalifikace, kteří mají zájem působit na pozici učitele odborných předmětů střední školy, učitele praktického vyučování střední školy a učitele odborného výcviku střední školy.
  • Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel: program je určen absolventům středních škol, kteří mají zájem pracovat na pozici pedagogického pracovníka ve školách a školských zařazeních nebo jiných zařízeních rozvíjejících zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků nebo studentů. Absolvent tohoto vzdělávacího programu je kvalifikovaným pedagogem volného času a asistentem pedagoga.
  • Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku: cílem kurzu je získat odbornou kvalifikaci pro výchovu a vzdělávání žáků základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřenou zejména na psychopedii a etopedii.
  • Studium pro výchovné poradce: program je určeno výchovným poradcům na 2. stupni základních škol a na středních školách, dále je doporučen pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují.

Název kurzu Výuka od Volná místa Přihláška do Cena
Studium pedagogiky pro učitele ZS 2022/2023 33 / (20) 30.06.2022 10 500,00 Kč Přihláška
Studium pedagogiky pro učitele ZS 2021/2022 41 / (0) 16.09.2021 10 500,00 Kč
Studium pro výchovné poradce ZS 2022/2023 24 / (5) 29.10.2022 28 800,00 Kč Přihláška
Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatel ZS 2022/2023 23 / (10) 30.06.2022 17 000,00 Kč Přihláška
Studium v oblasti pedagogických věd – doplňující studium k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ ZS 2022/2023 15 / (30) 30.06.2022 31 600,00 Kč Přihláška
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku ZS 2022/2023 22 / (10) 14.10.2022 23 000,00 Kč Přihláška