Univerzita třetího věku TUL


Vážení studující Univerzity třetího věku TUL,

v nové nabídce kurzů na příští rok můžete vybírat z 60 kurzů, z nichž je 17 zcela nových.

Nabídka kurzů do akademického roku 2022/2023

Přihlašování již byla zastaveno, ale stále je pár volných míst. V případě zájmu volejte paní Palaščákovou (603 472 098).

Zápis do zimního semestru se bude konat od 12. září 2022. Přesné informace získáte v pozvánce na zápis: Pozvánka na zápis do ZS 2022/2023

Výuka v zimním semestru začne 26. 9. 2022.

Veškeré novinky se dozvíte také na našem facebooku: https://www.facebook.com/Univerzita-t%C5%99et%C3%ADho-v%C4%9Bku-TUL-1882154495376903/

Těšíme se na Vás u zápisu :).

Tým CDV TUL

Podmínky pro přijetí na Univerzitu třetího věku jsou:

  • věk nad 50 let
  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
  • vyplněná a odevzdaná přihláška a dotazník s nabídkou předmětů zaslaná na CDV do 31. 8.
  • účast na zápise

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících se studiem U3V TU v Liberci kontaktujte:

Petra Palaščáková (sekretariát U3V) tel.: 603 472 098, 485 352 604, e-mail: petra.palascakova@tul.cz

Mgr. Jitka Pacltová (ředitelka CDV TUL) tel.: 733 783 953, 485 352 608, e-mail: jitka.pacltova@tul.cz


Název kurzu Výuka od Volná místa Přihláška do Cena
Aktivní život jako klíč k pohodě - mezinárodní setkání v Jelení Hoře ZS 2022/2023 0 / (0) 22.09.2022 Zdarma
Anglický jazyk A1/1-2 1. sk. ZS 2022/2023 5 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč
Anglický jazyk A1/1-2 2. sk. ZS 2022/2023 5 / (5) 21.09.2022 1 800,00 Kč
Anglický jazyk A1/6-7 ZS 2022/2023 3 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč
Anglický jazyk A2-B1/9, 1 ZS 2022/2023 2 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč
Anglický jazyk A2/12, 1-3 ZS 2022/2023 9 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč
Anglický jazyk A2/8-9 ZS 2022/2023 6 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč
Anglický jazyk A2/9-10 ZS 2022/2023 4 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč
Anglický jazyk B1-B2/7-8 ZS 2022/2023 1 / (5) 22.09.2022 1 800,00 Kč
Anglický jazyk B2/1-2 ZS 2022/2023 7 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč
Anglický jazyk B2/5-7 ZS 2022/2023 4 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč
Anglický jazyk B2/konverzace s rodilým mluvčím ZS 2022/2023 3 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč
Architektura každodenního života ZS 2022/2023 0 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč
Aurea Rosa, pěvecký sbor U3V TUL ZS ZS 2022/2023 10 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč
Biblické příběhy a současnost ZS - Česká Lípa ZS 2022/2023 5 / (5) 11.09.2022 1 000,00 Kč
Bylinky v prevenci, ale i jako prostředek k harmonizaci lidské psychiky i hmotného těla ZS ZS 2022/2023 0 / (6) 31.08.2022 1 000,00 Kč
Cvičení pro absolventy genealogie ZS ZS 2022/2023 4 / (5) 31.08.2022 1 300,00 Kč
E/Migrace v novověku a moderní době (české země od 16. století do roku 1945) ZS 2022/2023 30 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč
Fit s Pilates ZS ZS 2022/2023 0 / (5) 22.09.2022 1 000,00 Kč
Fotografie jako způsob sebevyjádření (Tvůrčí fotografie od základů po umělecký projev) ZS ZS 2022/2023 0 / (5) 31.08.2022 1 300,00 Kč
Francouzský jazyk A2-B1 (francouzsky přes kulturní historii a kinematografii) ZS 2022/2023 4 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč
Francouzský jazyk pro začátečníky ZS 2022/2023 5 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč
Genealogie v praxi 1. sk. ZS ZS 2022/2023 3 / (5) 31.08.2022 1 900,00 Kč
Genealogie v praxi 2. sk. ZS ZS 2022/2023 7 / (5) 31.08.2022 1 900,00 Kč
Grafika (s kresbou) pro pokročilé ZS 2022/2023 0 / (6) 31.08.2022 1 300,00 Kč
Habsburkové ZS ZS 2022/2023 4 / (10) 07.09.2022 1 000,00 Kč
Italský jazyk B1-B2/18-20 ZS 2022/2023 7 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč
Italský jazyk B2/1-6 ZS 2022/2023 2 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč
Kresba pro začátečníky ZS 2022/2023 0 / (5) 15.09.2022 1 300,00 Kč
Kulturní historie 1 ZS ZS 2022/2023 10 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč
Liberecko v české a německé literatuře 1918–1945 ZS 2022/2023 18 / (5) 06.09.2022 600,00 Kč
Maturita z matiky pro seniory ZS 2022/2023 13 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč
Móda dneška a její určující faktory ZS 2022/2023 22 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč
Německý jazyk A1/5-8 ZS 2022/2023 3 / (5) 13.09.2022 1 800,00 Kč
Německý jazyk B1-B2/6-12 ZS 2022/2023 9 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč
Německý jazyk B1/4-7 1. skup. ZS 2022/2023 4 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč
Německý jazyk B1/4-7 2. skup. ZS 2022/2023 4 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč
Nordic walking pro radost pro pokročilé ZS 2022/2023 0 / (10) 20.09.2022 1 500,00 Kč
Nordic walking pro radost pro začátečníky ZS 2022/2023 0 / (10) 31.08.2022 1 500,00 Kč
Počítačová gramotnost pro pokročilé ZS 2022/2023 6 / (5) 31.08.2022 1 300,00 Kč
Pohybové aktivity seniorů ZS 2022/2023 1 / (8) 31.08.2022 1 000,00 Kč
Posilování seniorů ZS 2022/2023 3 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč
Práce s chytrými telefony I. ZS 2022/2023 2 / (5) 31.08.2022 1 300,00 Kč
Práce s chytrými telefony II. ZS 2022/2023 4 / (5) 05.09.2022 1 300,00 Kč
Práce s kancelářskými programy ZS 2022/2023 2 / (0) 31.08.2022 1 300,00 Kč
Příběhy z dějin světa ZS ZS 2022/2023 17 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč
Raně středověké Čechy (10. - 12. století) ZS 2022/2023 1 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč
Rozvíjení komunikačních dovedností prostřednictvím divadla ZS ZS 2022/2023 0 / (0) 31.08.2022 1 800,00 Kč
Strečink a posilování 50+ ZS 2022/2023 0 / (4) 31.08.2022 1 000,00 Kč
Středověké iluminované rukopisy a renesanční knihtisk v Českých zemích ZS 2022/2023 21 / (5) 31.08.2022 500,00 Kč
Symbolika libereckého regionu II. ZS ZS 2022/2023 0 / (10) 14.09.2022 1 000,00 Kč
Symbolika libereckého regionu ZS ZS 2022/2023 0 / (10) 31.08.2022 1 000,00 Kč
Toxické látky v životním prostředí ZS 2022/2023 25 / (10) 31.08.2022 1 000,00 Kč
Vojenská historie ZS 2022/2023 32 / (5) 02.09.2022 1 000,00 Kč
Vybrané kapitoly z psychologie C. G. Junga ZS ZS 2022/2023 8 / (5) 02.09.2022 1 000,00 Kč
Záhady a hlavolamy pro začátečníky ZS ZS 2022/2023 3 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč
Zdravotní TV - 1. skup. ZS 2022/2023 0 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč
Zdravotní TV - 2. skup. ZS 2022/2023 2 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč
Zdravotní TV - 3. skup. ZS 2022/2023 6 / (5) 21.09.2022 1 000,00 Kč