(CDV_203) Strečink a posilování 50+

Univerzita třetího věku | Elektronická přihláška
Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.

Krok 1: Způsob vyplnění

Vyberte jakým způsobem chcete přihlášku podat.