Genealogie v praxi LS

Syllabus
Code: CDV_201
Name: Genealogie v praxi LS
Duration in hours: 42 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final thesis
Mode of completion detail: Zpracování vlastního rodokmenu.
Lecturer: doc. Ing. František Borůvka, CSc.
Supervisor: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Other prerequsites: Základy práce na PC.
Annotation:

Absolventi kurzu získají základní znalosti související se zpracováním běžných genealogických tabulek. Seznámí se s formou zpracování matrik a jejich studiem při badatelské činnosti za účelem sestavení vlastního rodokmenu. Při praktických cvičeních v rámci výuky získají znalosti související s vyhledáním genealogických dat především v matrikách a další informace o možnostech zpracování genealogických tabulek s pomocí zdarma dostupných počítačových genealogických programů. Rovněž si ověří možnost zpracování vlastního rodokmenu na internetu a práci s mezinárodním standardem genealogických dat GEDCOM pro výměnu a sdílení dat mezi různými programy. V průběhu výuky navštíví odděleni matrik městského úřadu a seznámí se s provozem badatelny Státního oblastního archívu v Liberci.

Předmět je vyučován formou přednášek a seminářů navazujících na provedené přednášky. V rámci navazujících seminářů si zopakují základní postupy při práci s počítačovými programy a ověří si badatelské postupy při zpracování vlastního rodokmenu pomocí počítačových programů.

Structure:
 1. týden: Seznámení s problematikou soukromé genealogie (rodopisu) a problémy souvisejícími s vyhledáním genealogických dat a vytvořením základních genealogických tabulek.
 2. týden: Jak začít při tvorbě vlastního rodokmenu, vývoj jmen a příjmení, odkud jsme?
 3. týden: Archivy dostupné pro badatelskou činnost, matriky a jejich zpracování, badatelské postupy.
 4. týden: Digitalizace matrik jejich dostupnost na Internetu.
 5. týden: Práce s matrikami, vyhledání a stažení matriky na internetu.
 6. týden: Pokračování práce s matrikami, vývoj písma, čitelnost matrik.
 7. týden: Exkurze v oddělení matrik obecního úřadu Liberec.
 8. týden: Formy genealogických tabulek, možnosti zpracování.
 9. týden: První kroky k sestavení vlastního rodokmenu, uspořádání získaných dat. Počítačové programy pro práci s genealogickými daty, instalace, použití.
 10. týden: Další dostupné archivní materiály a archivy.
 11. týden: Registrace svého rodokmenu na Internetu, možnosti využití.
 12. týden: Návštěva badatelny SOkA Liberec.
 13. týden: Rodové kroniky, rodová setkání. Poslední finální úpravy vlastního rodokmenu (tisk tabulek).
 14. týden: Závěr, dotazy, zápočty.
Teaching aids: Doporučená literatura: LEDNICKÁ, Blanka. Sestavte si rodokmen: pátráme po svých předcích. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. BORŮVKA, František. Soubor přednášek pro U3V „Základy Genealogie“. Liberec: TU v Liberci, 2016.
Date: LS 2021/2022
Venue: Liberec, HP4
Timetable:
 • Tuesday: 08:30-10:45, HP4
Price: 1 900,00 CZK (Increased price 3 200,00 CZK) (Reduced price 1 300,00 CZK)