University of the third age

These courses are in czech language only!!!

You can also find out all the news on our Facebook page: https://www.facebook.com/Univerzita-t%C5%99et%C3%ADho-v%C4%9Bku-TUL-1882154495376903/

We look forward to see you

The CDV TUL team

The conditions for admission to the University of the Third Age are:

  • age over 50 years
  • completed secondary education with GCSE
  • completed and submitted application and questionnaire with the offer of subjects sent to the CDV by 31 August.
  • participation in the registration

U3V TUL is a member of the Association of Universities of the Third Age of Czech Republic (AU3V ČR), which brings together 44 members from 23 Czech universities and the European Federation of Older Students (EFOS - European Association of Universities of the Third Age), whose members include institutions and individuals from 10 European countries, which are dedicated to the education of seniors.

In case of any questions related to the study of U3V TU in Liberec, contact:

Petra Palaščáková (U3V Secretariat) tel .: 603 472 098, 485 352 604, e-mail: petra.palascakova@tul.cz

Mgr. Jitka Pacltová (director of CDV TUL) e-mail: jitka.pacltova@tul.cz


Nabídka kurzů

Semestr LS 2023/2024

Course name Beginning on Capacity / availability Enrolment until Price
2. Letní škola angličtiny 12. 8. - 16. 8. 2024, C222 LS 2023/2024 12 / -1 31.07.2024 800,00 Kč Fully booked

Semestr ZS 2024/2025

Course name Beginning on Capacity / availability Enrolment until Price
Dějiny matematiky ZS ZS 2024/2025 20 / 16 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Lucemburkové a Jagellonci ZS ZS 2024/2025 75 / -3 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Kurz moderních technologií v iQFABLAB ZS 2024/2025 14 / 6 31.08.2024 2 000,00 Kč Apply for course
Aurea Rosa, pěvecký sbor U3V TUL ZS ZS 2024/2025 50 / 24 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Cestovní ruch ve 3. tisíciletí ZS 2024/2025 15 / 6 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Pohybové aktivity seniorů ZS 2024/2025 18 / -2 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Strečink a posilování 50+ ZS 2024/2025 15 / -3 31.08.2024 1 000,00 Kč Fully booked
Zdravotní TV - 1. skup. ZS 2024/2025 15 / -1 31.08.2024 1 000,00 Kč Fully booked
Móda dneška a její určující faktory ZS 2024/2025 30 / 8 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
02. Anglický jazyk A1/5-6 1. sk. ZS 2024/2025 15 / 5 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
04. Anglický jazyk A1/9-12 1. sk. ZS 2024/2025 15 / 4 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
05. Anglický jazyk A1/9-12 2. sk. ZS 2024/2025 15 / 6 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
06. Anglický jazyk A1/10-12 ZS 2024/2025 15 / 2 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
07. Anglický jazyk A2/5-6 ZS 2024/2025 15 / 6 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
09. Anglický jazyk A2-B1/12, 1-2 ZS 2024/2025 15 / 7 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
08. Anglický jazyk A2-B1/3-5 ZS 2024/2025 15 / 6 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
10. Anglický jazyk B1/2-5 ZS 2024/2025 15 / 6 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
11. Anglický jazyk B1-B2/10 ZS 2024/2025 15 / 11 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
13. Anglický jazyk B2/konverzace ZS 2024/2025 15 / 2 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
03. Anglický jazyk A1/5-6 2. sk. ZS 2024/2025 15 / 7 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
14. Anglický jazyk B2/konverzace s rodilým mluvčím ZS 2024/2025 15 / 0 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
15. Francouzský jazyk pro mírně pokročilé A2 ZS 2024/2025 15 / 10 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
16. Francouzský jazyk pro pokročilé B1-B2 ZS 2024/2025 15 / 9 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
17. Italský jazyk pro mírně pokročilé A1/8-13 ZS 2024/2025 12 / 1 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
18. Italský jazyk B2 ZS 2024/2025 12 / 0 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
01. Anglický jazyk A0/1-4 ZS 2024/2025 15 / 0 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
20. Německý jazyk B1-B2/13-16 1. sk. ZS 2024/2025 15 / 3 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
21. Německý jazyk B1-B2/13-16 2. sk. ZS 2024/2025 15 / 5 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
19. Německý jazyk A1/13-16 ZS 2024/2025 15 / 5 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
22. Španělský jazyk začátečníci A0 ZS 2024/2025 15 / 0 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
Dějiny umění 1-2 ZS 2024/2025 30 / 2 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
12. Anglický jazyk B2/5-6 ZS 2024/2025 15 / 13 31.08.2024 1 800,00 Kč Apply for course
Jak rozumět historii slovem i obrazem? ZS 2024/2025 30 / 6 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Kulturní historie 5 ZS 2024/2025 45 / 13 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Kulturní historie Francie ZS ZS 2024/2025 30 / 8 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Liberecko v české a německé krásné literatuře přelomu 19. a 20. století ZS 2024/2025 30 / 19 31.08.2024 800,00 Kč Apply for course
Příběhy z dějin světa II. ZS ZS 2024/2025 30 / 21 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Symbolika libereckého regionu 1-2 ZS 2024/2025 60 / 4 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Symbolika libereckého regionu 5-6 ZS 2024/2025 50 / 2 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Napoleonské války ZS 2024/2025 40 / 38 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Fotografie jako způsob sebevyjádření (Tvůrčí fotografie od základů po umělecký projev) II. ZS ZS 2024/2025 14 / -3 31.08.2024 1 300,00 Kč Apply for course
Počítačový kurz: práce v cloudu ZS 2024/2025 15 / -2 31.08.2024 1 300,00 Kč Apply for course
Práce a zábava s chytrými telefony I. ZS 2024/2025 15 / 0 31.08.2024 1 300,00 Kč Apply for course
Práce a zábava s chytrými telefony II. ZS 2024/2025 15 / 0 31.08.2024 1 300,00 Kč Fully booked
Bylinky v prevenci, ale i jako prostředek k harmonizaci lidské psychiky i hmotného těla ZS ZS 2024/2025 25 / -1 31.08.2024 1 000,00 Kč Fully booked
Dějiny přírodních věd II. ZS 2024/2025 50 / 23 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Digitální svět ZS 2024/2025 30 / 28 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Herbologie – plevele a nepůvodní rostliny ZS 2024/2025 30 / 16 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Záhady a hlavolamy ZS 2024/2025 16 / 5 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Zážitková věda – Svět kolem nás ZS 2024/2025 12 / 0 31.08.2024 2 000,00 Kč Fully booked
Cvičení pro absolventy genealogie ZS 2024/2025 16 / 11 31.08.2024 1 300,00 Kč Apply for course
Genealogie v praxi ZS 2024/2025 16 / 0 31.08.2024 1 900,00 Kč Apply for course
Vybraná témata z psychologie 2 ZS 2024/2025 20 / 2 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Vybrané kapitoly z psychologie C. G. Junga ZS ZS 2024/2025 35 / 2 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Fit s Pilates ZS ZS 2024/2025 15 / -2 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Rytmické cvičení při hudbě 50+ ZS 2024/2025 15 / 0 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Zdravotní TV - 2. skup. ZS 2024/2025 15 / -2 31.08.2024 1 000,00 Kč Fully booked
Kresba ZS 2024/2025 16 / 0 31.08.2024 1 300,00 Kč Apply for course
Grafika (s kresbou) ZS 2024/2025 16 / -2 31.08.2024 1 300,00 Kč Apply for course
Přemyslovci – knížata a králové, Česká Lípa ZS 2024/2025 40 / 16 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Hrátky s pamětí II. ZS 2024/2025 17 / 6 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Tvůrčí psaní pro pokročilé ZS 2024/2025 15 / 6 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Každodenní život ve středověkých hanzovních městech ZS 2024/2025 30 / 7 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Styling a design ZS 2024/2025 30 / 20 31.08.2024 1 000,00 Kč Apply for course
Rozvíjení komunikačních dovedností prostřednictvím divadla ZS ZS 2024/2025 6 / -4 31.08.2024 1 200,00 Kč Fully booked