University of the third age

These courses are in czech language only!!!

You can also find out all the news on our Facebook page: https://www.facebook.com/Univerzita-t%C5%99et%C3%ADho-v%C4%9Bku-TUL-1882154495376903/

We look forward to see you

The CDV TUL team

The conditions for admission to the University of the Third Age are:

  • age over 50 years
  • completed secondary education with GCSE
  • completed and submitted application and questionnaire with the offer of subjects sent to the CDV by 31 August.
  • participation in the registration

In case of any questions related to the study of U3V TU in Liberec, contact:

Petra Palaščáková (U3V Secretariat) tel .: 603 472 098, 485 352 604, e-mail: petra.palascakova@tul.cz

Mgr. Jitka Pacltová (director of CDV TUL) tel .: 733 783 953, 485 352 608, e-mail: jitka.pacltova@tul.cz


Nabídka kurzů

Course name Beginning on Availability Enrolment until Price
Anglický jazyk A1/6-7 LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Anglický jazyk A2/9-10 LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Anglický jazyk A2/8-9 LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Anglický jazyk A2/12, 1-3 LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Anglický jazyk A2-B1/9, 1 LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Anglický jazyk B1-B2/7-8 LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Anglický jazyk B2/1-2 LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Anglický jazyk B2/5-7 LS 2022/2023 14 / (5) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Anglický jazyk B2/konverzace s rodilým mluvčím LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Francouzský jazyk pro začátečníky LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Francouzský jazyk A2-B1 (francouzsky přes kulturní historii a kinematografii) LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Italský jazyk B1-B2/18-20 LS 2022/2023 12 / (5) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Italský jazyk B2/1-6 LS 2022/2023 12 / (5) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Německý jazyk A1/5-8 LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Německý jazyk B1-B2/6-12 LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Dějiny dopravy v českých zemích LS 2022/2023 40 / (10) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Prameny poznání: obrazy, texty a jejich kombinace od středověku do moderní doby – obtíže a radosti historikova výzkumu a výkladu LS 2022/2023 30 / (0) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Vzestup Moskvy (1147-1547) LS 2022/2023 25 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Práce s kancelářskými programy LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 300,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Základy zpracování domácího videa LS 2022/2023 16 / (5) 20.01.2023 1 300,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Cesty ke zdraví LS 2022/2023 19 / (10) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Fyzika známá i neznámá LS 2022/2023 20 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Geografie nejsou jenom mapy LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Geologicko-přírodovědné exkurze LS 2022/2023 30 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Textil kolem nás LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Textilní nanomateriály LS 2022/2023 14 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Architektura každodenního života LS 2022/2023 16 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
České ekonomické století LS 2022/2023 25 / (5) 20.01.2023 500,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Sociální komunikace (vybrané kapitoly) LS 2022/2023 20 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
O Mexiku LS 2022/2023 30 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Pohybové aktivity seniorů LS 2022/2023 18 / (8) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Strečink a posilování 50+ LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Zdravotní TV - 1. skup. LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Malba pro začátečníky a mírně pokročilé LS 2022/2023 16 / (6) 20.01.2023 1 200,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Dotazník + „Vliv silniční dopravy na volně žijící živočichy“ ZS 2022/2023 38 / (10) 09.12.2022 Free Apply for course
Anglický jazyk A2/8-9 ZS 2022/2023 6 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk A2-B1/9, 1 ZS 2022/2023 2 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk A2/12, 1-3 ZS 2022/2023 9 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk B1-B2/7-8 ZS 2022/2023 2 / (5) 22.09.2022 1 800,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk B2/5-7 ZS 2022/2023 4 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk B2/konverzace s rodilým mluvčím ZS 2022/2023 2 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč Registration ended
Francouzský jazyk pro začátečníky ZS 2022/2023 6 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč Registration ended
Francouzský jazyk A2-B1 (francouzsky přes kulturní historii a kinematografii) ZS 2022/2023 4 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč Registration ended
Italský jazyk B1-B2/18-20 ZS 2022/2023 6 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč Registration ended
Italský jazyk B2/1-6 ZS 2022/2023 2 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč Registration ended
Německý jazyk B1-B2/6-12 ZS 2022/2023 9 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč Registration ended
E/Migrace v novověku a moderní době (české země od 16. století do roku 1945) ZS 2022/2023 30 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Grafika (s kresbou) pro pokročilé ZS 2022/2023 0 / (6) 31.08.2022 1 300,00 Kč Registration ended
Kresba pro začátečníky ZS 2022/2023 0 / (6) 15.09.2022 1 300,00 Kč Registration ended
Liberecko v české a německé literatuře 1918–1945 ZS 2022/2023 17 / (5) 06.09.2022 600,00 Kč Registration ended
Maturita z matiky pro seniory ZS 2022/2023 13 / (5) 29.09.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Móda dneška a její určující faktory ZS 2022/2023 23 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk A1/6-7 ZS 2022/2023 3 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk A2/9-10 ZS 2022/2023 4 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk B2/1-2 ZS 2022/2023 7 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč Registration ended
Německý jazyk A1/5-8 ZS 2022/2023 4 / (5) 13.09.2022 1 800,00 Kč Registration ended
Raně středověké Čechy (10. - 12. století) ZS 2022/2023 1 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Středověké iluminované rukopisy a renesanční knihtisk v Českých zemích ZS 2022/2023 21 / (5) 31.08.2022 500,00 Kč Registration ended
Symbolika libereckého regionu ZS ZS 2022/2023 0 / (10) 31.08.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Vojenská historie ZS 2022/2023 32 / (5) 02.09.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Počítačová gramotnost pro pokročilé ZS 2022/2023 6 / (5) 31.08.2022 1 300,00 Kč Registration ended
Práce s chytrými telefony I. ZS 2022/2023 0 / (5) 31.08.2022 1 300,00 Kč Registration ended
Záhady a hlavolamy pro začátečníky ZS ZS 2022/2023 4 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Aurea Rosa, pěvecký sbor U3V TUL ZS ZS 2022/2023 11 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Architektura každodenního života ZS 2022/2023 0 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Rozvíjení komunikačních dovedností prostřednictvím divadla ZS ZS 2022/2023 0 / (0) 31.08.2022 1 800,00 Kč Registration ended
Vybrané kapitoly z psychologie C. G. Junga ZS ZS 2022/2023 7 / (5) 30.09.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Pohybové aktivity seniorů ZS 2022/2023 2 / (8) 31.08.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Strečink a posilování 50+ ZS 2022/2023 0 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Zdravotní TV - 1. skup. ZS 2022/2023 0 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Kulturní historie 1 ZS ZS 2022/2023 9 / (5) 03.10.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk A1/1-2 1. sk. LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Anglický jazyk A1/1-2 2. sk. LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Německý jazyk B1/4-7 1. sk. LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Německý jazyk B1/4-7 2. sk. LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Dějiny umění 6 LS LS 2022/2023 41 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Habsburkové LS LS 2022/2023 60 / (10) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Kulturní historie 2 LS LS 2022/2023 45 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Příběhy z dějin světa LS LS 2022/2023 30 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Symbolika libereckého regionu LS LS 2022/2023 40 / (10) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Symbolika libereckého regionu II. LS LS 2022/2023 58 / (10) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Fotografie jako způsob sebevyjádření (Tvůrčí fotografie od základů po umělecký projev) LS LS 2022/2023 14 / (5) 20.01.2023 1 300,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Počítačová gramotnost pro pokročilé LS LS 2022/2023 16 / (5) 20.01.2023 1 300,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Práce s chytrými telefony II. LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 300,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Bylinky v prevenci, ale i jako prostředek k harmonizaci lidské psychiky i hmotného těla LS LS 2022/2023 25 / (10) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Záhady a hlavolamy pro začátečníky LS LS 2022/2023 16 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Aurea Rosa, pěvecký sbor U3V TUL LS LS 2022/2023 50 / (5) 28.02.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Cvičení pro absolventy genealogie LS LS 2022/2023 16 / (5) 20.01.2023 1 300,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Genealogie v praxi LS LS 2022/2023 16 / (5) 20.01.2023 1 900,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Rozvíjení komunikačních dovedností prostřednictvím divadla LS LS 2022/2023 6 / (0) 20.01.2023 1 800,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Sebeobrana v teorii a praxi LS LS 2022/2023 16 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Vybrané kapitoly z psychologie C. G. Junga LS LS 2022/2023 34 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Fit s Pilates LS LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Posilování seniorů LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 500,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Zdravotní TV - 2. skup. LS 2022/2023 15 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Malba pro pokročilé LS 2022/2023 16 / (6) 20.01.2023 1 200,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Liberecko v české krásné literatuře od roku 1945 do současnosti LS 2022/2023 30 / (5) 20.01.2023 600,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Sakrální symbolika a svatí patroni Libereckého kraje (Česká Lípa) LS 2022/2023 29 / (5) 20.01.2023 1 000,00 Kč Registartion starts at 12.12.2022 00:00:00
Cvičení pro absolventy genealogie ZS ZS 2022/2023 6 / (5) 31.08.2022 1 300,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk A1/1-2 1. sk. ZS 2022/2023 3 / (5) 04.10.2022 1 800,00 Kč Registration ended
Německý jazyk B1/4-7 1. sk. ZS 2022/2023 3 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč Registration ended
Německý jazyk B1/4-7 2. sk. ZS 2022/2023 4 / (5) 31.08.2022 1 800,00 Kč Registration ended
Fit s Pilates ZS ZS 2022/2023 1 / (5) 22.09.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Genealogie v praxi 1. sk. ZS ZS 2022/2023 6 / (5) 31.08.2022 1 900,00 Kč Registration ended
Habsburkové ZS ZS 2022/2023 4 / (10) 07.09.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Příběhy z dějin světa ZS ZS 2022/2023 17 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Symbolika libereckého regionu II. ZS ZS 2022/2023 0 / (10) 14.09.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Fotografie jako způsob sebevyjádření (Tvůrčí fotografie od základů po umělecký projev) ZS ZS 2022/2023 0 / (5) 31.08.2022 1 300,00 Kč Registration ended
Práce s chytrými telefony II. ZS 2022/2023 6 / (5) 05.09.2022 1 300,00 Kč Registration ended
Práce s kancelářskými programy ZS 2022/2023 2 / (0) 31.08.2022 1 300,00 Kč Registration ended
Bylinky v prevenci, ale i jako prostředek k harmonizaci lidské psychiky i hmotného těla ZS ZS 2022/2023 0 / (10) 31.08.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Toxické látky v životním prostředí ZS 2022/2023 25 / (10) 31.08.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Zdravotní TV - 2. skup. ZS 2022/2023 2 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Posilování seniorů ZS 2022/2023 5 / (5) 31.08.2022 1 000,00 Kč Registration ended
Genealogie v praxi 2. sk. ZS ZS 2022/2023 7 / (5) 31.08.2022 1 900,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk A1/1-2 2. sk. ZS 2022/2023 7 / (5) 21.09.2022 1 800,00 Kč Registration ended
Zdravotní TV - 3. skup. ZS 2022/2023 7 / (5) 21.09.2022 1 000,00 Kč Registration ended