University of the third age


-TBA-


Course name Enrollment until Beginning on Price Availability
Anglický jazyk A1/3-5 02.10.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 2 / (5)
Digitální svět aneb jak pochopit počítač prostřednictvím jeho historie a vlivu na společnost 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 24 / (5)
Anglický jazyk A2/9-11 28.09.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 9 / (5)
Anglický jazyk B1/5-9 03.09.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 15 / (5)
Anglický jazyk B1-B2/5-6 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 4 / (5)
Anglický jazyk B1-B2/7 + konverzace 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 9 / (5)
Anglický jazyk B2/3-5 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 4 / (5)
Anglický jazyk B2/2-3 konverzace s rodilým mluvčím 25.09.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 5 / (5)
Fit s Pilates 30.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 1 / (5)
Francouzský jazyk A2 - francouzsky s krátkými filmy a videoklipy 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 7 / (5)
Italský jazyk A0/0-7 03.09.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 12 / (5)
Italský jazyk A2/13-20 22.09.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 3 / (5)
Italský jazyk B1-B2/18-20 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 1 / (5)
Německý jazyk A0/1-6 21.09.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 4 / (5)
Německý jazyk B1-B2/15-16 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 7 / (5)
Německý jazyk B2/konverzace s rodilou mluvčí 03.09.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 15 / (5)
Pohybové aktivity seniorů 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 5 / (8)
Španělský jazyk A0/1-4 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 11 / (5)
Strečink a posilování 50+ 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 4 / (5)
"Bojarské republiky" na středověké Rusi 03.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 59 / (5)
Dějiny knižní kultury 20.09.2021 ZS 2021/2022 500,00 Kč 18 / (5)
Grafika (s kresbou) pro začátečníky 02.09.2021 ZS 2021/2022 1 200,00 Kč 1 / (10)
Grafika (s kresbou) pro pokročilé 31.08.2021 ZS 2021/2022 1 200,00 Kč 0 / (10)
Němečtí autoři z Liberecka do roku 1945 a Liberecko v české krásné literatuře 19. století 20.09.2021 ZS 2021/2022 600,00 Kč 23 / (5)
O Mexiku 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 13 / (5)
Sebeobrana v teorii a praxi 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 7 / (5)
Statistika nuda je...? 03.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 20 / (5)
Středověká města v Čechách a na Moravě 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 52 / (5)
Šlechtická kultura českých zemí v proměnách staletí 30.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 22 / (5)
Temné příběhy v české literatuře 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 7 / (5)
Voda - základ života II 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 21 / (10)
Základy zpracování domácího videa 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 300,00 Kč 4 / (5)
Zdravotní TV - 1. skup. 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 0 / (5)
Aurea Rosa, pěvecký sbor U3V TUL ZS 14.10.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 12 / (5)
Dějiny matematiky ZS 03.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 20 / (5)
Dějiny umění 4, 5 ZS 25.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 18 / (5)
Digitální malba a počítačová grafika ZS 31.08.2021 ZS 2021/2022 1 300,00 Kč 10 / (5)
Dokumenty, které změnily svět 02.10.2021 ZS 2021/2022 500,00 Kč 48 / (5)
Epochy ZS 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 4 / (10)
Lucemburkové a Jagellonci ZS 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 0 / (10)
Počítačová gramotnost pro pokročilé ZS 22.09.2021 ZS 2021/2022 1 300,00 Kč 3 / (5)
Rozvíjení komunikačních dovedností prostřednictvím divadla ZS 31.08.2021 ZS 2021/2022 2 000,00 Kč 0 / (0)
Symbolika libereckého regionu ZS 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 1 / (10)
Úvod do digitální fotografie ZS 28.09.2021 ZS 2021/2022 1 300,00 Kč 0 / (5)
Vybrané kapitoly z psychologie C. G. Junga ZS 30.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 7 / (5)
Záhady a hlavolamy pro začátečníky ZS 03.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 16 / (5)
Záhady a hlavolamy 4 ZS 03.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 16 / (5)
Základy počítačové gramotnosti ZS 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 300,00 Kč 10 / (5)
Mytologické základy naší současnosti 01.10.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 42 / (15)
Práce s dotykovými telefony a tablety pro pokročilé 15.10.2021 ZS 2021/2022 1 100,00 Kč 0 / (5)
Anglický jazyk A2/6-7 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 3 / (5)
Anglický jazyk A2/1-2 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 4 / (5)
Anglický jazyk A2/7-9 01.10.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 8 / (5)
Anglický jazyk B1/5-8 03.09.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 15 / (5)
Německý jazyk A2-B1/15, 1-2 (1. skup.) 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 4 / (5)
Německý jazyk A2-B1/15, 1-2 (2. skup.) 09.10.2021 ZS 2021/2022 1 800,00 Kč 4 / (5)
Cvičení pro absolventy genealogie 1. sk 22.09.2021 ZS 2021/2022 1 300,00 Kč 5 / (5)
Zdravotní TV - 2. skup. 20.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 0 / (5)
Bylinky v prevenci, ale i jako prostředek k harmonizaci lidské psychiky i hmotného těla ZS 21.09.2021 ZS 2021/2022 1 000,00 Kč 0 / (5)
Cvičení pro absolventy genealogie 2. sk 22.09.2021 ZS 2021/2022 1 300,00 Kč 10 / (5)

Cílem kurzu je vytvořit základy pro jazykovou kompetenci a sebevědomí při…  More

Enrollment until: 02.10.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
2 / (5)

Počítače a obecně vzato digitální zařízení ovlivňují n…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
24 / (5)

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduch…  More

Enrollment until: 28.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
9 / (5)

Cílem kurzu je upevnit schopnost komunikovat a předávat informace jednoduchým…  More

Enrollment until: 03.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
15 / (5)

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
4 / (5)

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
9 / (5)

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové kompetence a sebevědomí…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
4 / (5)

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí…  More

Enrollment until: 25.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
5 / (5)

Cvičení vychází z klasických forem pilates. Obsahem jednotlivých…  More

Enrollment until: 30.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
1 / (5)

Cílem kurzu je získat jazykové a komunikační základy ve francouz…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
7 / (5)

Kurz naučí zájemce z řad začátečníků základům komunikačn…  More

Enrollment until: 03.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
12 / (5)

Kurz naučí zájemce základům komunikačních, zejména řečový…  More

Enrollment until: 22.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
3 / (5)

Kurz je zaměřen na rozvíjení aktivní slovní zásoby a rozvoj a…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
1 / (5)

Cílem kurzu je vytvořit základy pro jazykovou kompetenci a sebevědomí při …  More

Enrollment until: 21.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
4 / (5)

Kurz je určen absolventům kurzu B1 a zájemcům, kteří zvládají učivo…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
7 / (5)

Cílem kurzu je zlepšit schopnost studentů komunikovat, rozumět rodilému mluvč…  More

Enrollment until: 03.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
15 / (5)

Kurz je zaměřen na problematiku zdravého životního stylu, na pravidelnou pohybovou…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
5 / (8)

Vytvoření základu pro komunikaci na úrovni A1. Důraz bude kladen na poslech, v…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
11 / (5)

Komplexní cvičení, které Vás naučí lépe zacházet…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
4 / (5)

Veliký Novgorod a Pskov v severozápadním Rusku patří mezi nejstar…  More

Enrollment until: 03.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
59 / (5)

Přednášky jsou koncipovány tak, aby účastníky kurzu sezná…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
500,00 Kč
Availability:
18 / (5)

Cílem kurzu je představit posluchačům méně i více náročné…  More

Enrollment until: 02.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 200,00 Kč
Availability:
1 / (10)

Cílem kurzu je představit posluchačům méně i více náročné…  More

Enrollment until: 31.08.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 200,00 Kč
Availability:
0 / (10)

Cílem kurzu je seznámit studenty s autory krásné literatury, narozen…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
600,00 Kč
Availability:
23 / (5)

Předmět bude vyučován formou přednášek s možností diskuzí,…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
13 / (5)

Cílem kurzu je osvojení taktického myšlení v problematice…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
7 / (5)

Pro absolvování kurzu je postačující běžná znalost středo&scaron…  More

Enrollment until: 03.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
20 / (5)

Kurz je věnován formování městské sítě od doby posledních…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
52 / (5)

Kurz nahlíží na život šlechty z různých úhlů pohledu.  More

Enrollment until: 30.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
22 / (5)

Předmět nabízí účastníkům možnosti interpretace vybraných liter…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
7 / (5)

Předkládaný kurz navazuje na první část tématu „Voda …  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
21 / (10)

Absolventi kurzu získají základní znalosti související se…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 300,00 Kč
Availability:
4 / (5)

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými cvičební…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
0 / (5)

Účastníci kurzu se pomocí hlasových cvičení a rozezpív…  More

Enrollment until: 14.10.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
12 / (5)

Pro absolvování kurzu je postačující běžná znalost středo&scaron…  More

Enrollment until: 03.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
20 / (5)

Úvod do evropských dějin umění. Kurz je koncipován tak, aby poskytl…  More

Enrollment until: 25.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
18 / (5)

Výuka proběhne v počítačové učebně s operačním systémem Windows…  More

Enrollment until: 31.08.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 300,00 Kč
Availability:
10 / (5)

V průběhu dějin byly vydány dokumenty, jejichž význam vysoce převyšuje ostatn…  More

Enrollment until: 02.10.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
500,00 Kč
Availability:
48 / (5)

Kurz v rámci přednášek konaných v průběhu dvou semestrů nab…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
4 / (10)

Kurz je zaměřen na postižení klíčových událostí v dějiná…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
0 / (10)

Kurz je vhodný pro mírně pokročilé uživatele. Kurz je více zaměřen na…  More

Enrollment until: 22.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 300,00 Kč
Availability:
3 / (5)

Předmět na principech kolektivního divadla a improvizačních technik rozvíj…  More

Enrollment until: 31.08.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
2 000,00 Kč
Availability:
0 / (0)

Kurz je zaměřen na studium symboliky Libereckého kraje. Definuje symbol a symboliku,…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
1 / (10)

Kurz je určen všem (zejména začátečníkům), kteří chtějí…  More

Enrollment until: 28.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 300,00 Kč
Availability:
0 / (5)

Obsah kurzu bude volně navazovat na výuku v předcházejícím akademick…  More

Enrollment until: 30.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
7 / (5)

Předmět je určen všem, kteří rádi luští různé kří…  More

Enrollment until: 03.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
16 / (5)

Předmět volně navazuje na předmět Záhady a hlavolamy 1, 2 a 3. Je určen všem, kteř…  More

Enrollment until: 03.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
16 / (5)

Tento kurz je určen pro začátečníky, kteří potřebují vysvětlit, uk…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 300,00 Kč
Availability:
10 / (5)

Antropologický, historický, kunsthistorický a jazykový exkurz do…  More

Enrollment until: 01.10.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
42 / (15)

Cílem kurzu je seznámit posluchače během dvou týdnů s pokročilejš…  More

Enrollment until: 15.10.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 100,00 Kč
Availability:
0 / (5)

Cílem kurzu je vybudovat základy schopnosti komunikovat a předávat informace…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
3 / (5)

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduch…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
4 / (5)

Cílem kurzu je vybudovat základy schopnosti komunikovat a předávat informace…  More

Enrollment until: 01.10.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
8 / (5)

Cílem kurzu je vybudovat základy schopnosti komunikovat a předávat informace…  More

Enrollment until: 03.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
15 / (5)

Kurz je určen absolventům kurzu A2 a zájemcům, kteří zvládají učivo…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
4 / (5)

Kurz je určen absolventům kurzu A2 a zájemcům, kteří zvládají učivo…  More

Enrollment until: 09.10.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 800,00 Kč
Availability:
4 / (5)

Kurz vznikl na základě požadavků absolventů kurzu „Genealogie v praxi“ jako…  More

Enrollment until: 22.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 300,00 Kč
Availability:
5 / (5)

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými cvičební…  More

Enrollment until: 20.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
0 / (5)

Předmět je vyučován formou přednášek seminárního charakteru,…  More

Enrollment until: 21.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 000,00 Kč
Availability:
0 / (5)

Kurz vznikl na základě požadavků absolventů kurzu „Genealogie v praxi“ jako…  More

Enrollment until: 22.09.2021
Beginning on: ZS 2021/2022
Price:
1 300,00 Kč
Availability:
10 / (5)
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz