University of the third age

These courses are in czech language only!!!

You can also find out all the news on our Facebook page: https://www.facebook.com/Univerzita-t%C5%99et%C3%ADho-v%C4%9Bku-TUL-1882154495376903/

We look forward to see you

The CDV TUL team

The conditions for admission to the University of the Third Age are:

  • age over 50 years
  • completed secondary education with GCSE
  • completed and submitted application and questionnaire with the offer of subjects sent to the CDV by 31 August.
  • participation in the registration

In case of any questions related to the study of U3V TU in Liberec, contact:

Petra Palaščáková (U3V Secretariat) tel .: 603 472 098, 485 352 604, e-mail: petra.palascakova@tul.cz

Mgr. Jitka Pacltová (director of CDV TUL) e-mail: jitka.pacltova@tul.cz


Nabídka kurzů

Course name Beginning on Capacity / availability Enrolment until Price
Anglický jazyk A1/6-7 LS 2022/2023 15 / 1 27.01.2023 1 800,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk A2/9-10 LS 2022/2023 15 / 5 20.01.2023 1 800,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk A2/8-9 LS 2022/2023 15 / 6 20.01.2023 1 800,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk A2/12, 1-3 LS 2022/2023 15 / 8 20.01.2023 1 800,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk A2-B1/9, 1 LS 2022/2023 15 / 2 20.01.2023 1 800,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk B1-B2/7-8 LS 2022/2023 15 / 4 20.01.2023 1 800,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk B2/1-2 LS 2022/2023 15 / 9 20.01.2023 1 800,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk B2/5-7 LS 2022/2023 15 / 4 20.01.2023 1 800,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk B2/konverzace s rodilým mluvčím LS 2022/2023 15 / 3 20.01.2023 1 800,00 Kč Registration ended
Francouzský jazyk pro začátečníky LS 2022/2023 15 / 9 20.01.2023 1 800,00 Kč Registration ended
Francouzský jazyk A2-B1 (francouzsky přes kulturní historii a kinematografii) LS 2022/2023 15 / 7 20.01.2023 1 800,00 Kč Registration ended
Italský jazyk B1-B2/18-20 LS 2022/2023 12 / 7 20.01.2023 1 800,00 Kč Registration ended
Italský jazyk B2/1-6 LS 2022/2023 12 / 4 20.01.2023 1 800,00 Kč Registration ended
Německý jazyk A1/5-8 LS 2022/2023 15 / 7 20.01.2023 1 800,00 Kč Registration ended
Německý jazyk B1-B2/6-12 LS 2022/2023 15 / 9 20.01.2023 1 800,00 Kč Registration ended
Dějiny dopravy v českých zemích LS 2022/2023 40 / 32 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Prameny poznání: obrazy, texty a jejich kombinace od středověku do moderní doby – obtíže a radosti historikova výzkumu a výkladu LS 2022/2023 30 / 11 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Vzestup Moskvy (1147-1547) LS 2022/2023 25 / 6 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Práce s kancelářskými programy LS 2022/2023 15 / 15 20.01.2023 1 300,00 Kč Registration ended
Základy zpracování domácího videa LS 2022/2023 16 / 9 20.01.2023 1 300,00 Kč Registration ended
Cesty ke zdraví LS 2022/2023 20 / 14 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Fyzika známá i neznámá LS 2022/2023 20 / 13 13.02.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Geografie nejsou jenom mapy LS 2022/2023 15 / 7 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Geologicko-přírodovědné exkurze LS 2022/2023 30 / 0 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Textil kolem nás LS 2022/2023 15 / 15 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Textilní nanomateriály LS 2022/2023 14 / 14 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Architektura každodenního života LS 2022/2023 16 / 5 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Sociální komunikace (vybrané kapitoly) LS 2022/2023 20 / 1 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
O Mexiku LS 2022/2023 30 / 30 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Pohybové aktivity seniorů LS 2022/2023 18 / 0 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Strečink a posilování 50+ LS 2022/2023 15 / 0 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Zdravotní TV - 1. skup. LS 2022/2023 15 / 0 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Malba pro začátečníky a mírně pokročilé LS 2022/2023 16 / 2 20.01.2023 1 200,00 Kč Registration ended
Aktivní život jako klíč k pohodě - Hrátky s pamětí LS 2022/2023 17 / 1 31.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk A1/1-2 1. sk. LS 2022/2023 15 / 5 20.01.2023 1 800,00 Kč Registration ended
Anglický jazyk A1/1-2 2. sk. LS 2022/2023 15 / 5 06.02.2023 1 800,00 Kč Registration ended
Německý jazyk B1/4-7 1. sk. LS 2022/2023 15 / 3 20.01.2023 1 800,00 Kč Registration ended
Německý jazyk B1/4-7 2. sk. LS 2022/2023 15 / 3 24.02.2023 1 800,00 Kč Registration ended
Dějiny umění 6 LS LS 2022/2023 42 / 18 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Habsburkové LS LS 2022/2023 60 / 0 31.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Kulturní historie 2 LS LS 2022/2023 45 / 9 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Příběhy z dějin světa LS LS 2022/2023 30 / 19 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Symbolika libereckého regionu LS LS 2022/2023 40 / 1 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Symbolika libereckého regionu II. LS LS 2022/2023 60 / 0 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Fotografie jako způsob sebevyjádření (Tvůrčí fotografie od základů po umělecký projev) LS LS 2022/2023 14 / 1 20.01.2023 1 300,00 Kč Registration ended
Počítačová gramotnost pro pokročilé LS LS 2022/2023 16 / 10 20.01.2023 1 300,00 Kč Registration ended
Práce s chytrými telefony II. LS 2022/2023 15 / 0 06.02.2023 1 300,00 Kč Registration ended
Bylinky v prevenci, ale i jako prostředek k harmonizaci lidské psychiky i hmotného těla LS LS 2022/2023 25 / -1 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Záhady a hlavolamy pro začátečníky LS LS 2022/2023 16 / 4 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Aurea Rosa, pěvecký sbor U3V TUL LS LS 2022/2023 50 / 11 16.02.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Cvičení pro absolventy genealogie LS LS 2022/2023 16 / 7 20.01.2023 1 300,00 Kč Registration ended
Genealogie v praxi LS LS 2022/2023 16 / 16 20.01.2023 1 900,00 Kč Registration ended
Rozvíjení komunikačních dovedností prostřednictvím divadla LS LS 2022/2023 6 / 0 20.01.2023 1 200,00 Kč Registration ended
Sebeobrana v teorii a praxi LS LS 2022/2023 16 / 16 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Vybrané kapitoly z psychologie C. G. Junga LS LS 2022/2023 35 / 11 02.02.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Fit s Pilates LS LS 2022/2023 15 / 5 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Posilování seniorů LS 2022/2023 15 / 1 01.02.2023 1 500,00 Kč Registration ended
Zdravotní TV - 2. skup. LS 2022/2023 15 / 0 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Malba pro pokročilé LS 2022/2023 16 / -1 20.01.2023 1 200,00 Kč Registration ended
Liberecko v české krásné literatuře od roku 1945 do současnosti LS 2022/2023 30 / 15 20.01.2023 600,00 Kč Registration ended
Sakrální symbolika a svatí patroni Libereckého kraje (Česká Lípa) LS 2022/2023 30 / 13 20.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Stará dobrá geometrie LS 2022/2023 20 / 14 24.01.2023 1 000,00 Kč Registration ended
Pojďmě se učit společně v Telči! - vzdělávací program tří univerzit třetího věku napříč kraji LS 2022/2023 17 / -2 28.04.2023 650,00 Kč Apply for course
Aktivní život jako klíč k pohodě - Aktivně stárnout? Ale proč a jak? LS 2022/2023 33 / 0 31.03.2023 Free Apply for course