Anglický jazyk A2/12, 1-3

Syllabus

Registration ended

Probíhá: ZS 2022/2023 | Tuesday: 10:40-12:10, H41 Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)

Annotation

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A2. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikace v cizím jazyce. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností tak, aby se postupně budovalo sebevědomí a samostatnost při učení se jazyku. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně použít procvičované jazykové prostředky od prvního kontaktu s angličtinou.

Teaching aids

New New English File – Elementary, 3rd edition, English File Pre-Intermediate, 3rd edition.

Další informace

 • Supervisor: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lecturer: Mgr. Jana Kopecká
 • Duration in hours: 28 lesson hours
 • Number of lessons: 28
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec, Budova H

Structure

1. semestr:

 1. týden: Opakování English File Elementary, 3rd edition – 9B-11C
 2. týden: Lekce 12A – books and films, present perfect
 3. týden: Lekce 12A – books and films, present perfect
 4. týden: Lekce 12B – life experience, present perfect or past simple?
 5. týden: Lekce 12C – famous people, question formation
 6. týden: Opakování 12A-12C, Test
 7. týden: Úvod English File Pre-Intermediate, 3rd edition, Lekce 1A, introducing yourself, Word order in questions
 8. týden: Lekce 1B – describing people, present simple
 9. týden: Lekce 1C – clothes, present continuous
 10. týden: Practical English – hotel problems
 11. týden: Opakování 1A-1C
 12. týden: Test
 13. týden: Opakování, Speaking activities