Anglický jazyk B2/5-7

Syllabus

Registration ended

Probíhá: ZS 2022/2023 | Tuesday: 08:50-10:20, H44 Price: 1 800,00 Kč (Increased price 2 700,00 Kč) (Reduced price 1 100,00 Kč)

Annotation

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové kompetence a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně použít procvičované jazykové prostředky. V průběhu semestru budou pravidelně zařazovány aktivity ve formátu úrovňového testu B2.

Ve výuce jsou pravidelně používána videa a interaktivní cvičení ze stránek https://learnenglish.britishcouncil.org/  a jiné doplňkové materiály k daným tématům.

Teaching aids

OXENDEN C. LATHAM-KOENIG New EnglishFileUpper – Intermediate. OUP.

Další informace

 • Supervisor: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lecturer: Mgr. Věra Bitljanová, M.Ed.
 • Duration in hours: 28 lesson hours
 • Number of lessons: 14
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec, Budova H

Structure

1. semestr:

 1. týden: Opakovací a konsolidační cvičení
 2. týden: Test 4, konverzační cvičení
 3. týden: 5A The psychology of music. Sl.zásoba – hudba, poslech
 4. týden: 5A gerundium a infinitiv, práce s textem, komunikace – oblíbená hudba
 5. týden: 5B Counting sheep. Dotazník-spánek. Used to, be used to, get used to
 6. týden: 5B Práce s textem. Poslech. Sl. zásoba – spánek.
 7. týden: 5C Breaking news. Nepřímá řeč – uvádějící slovesa, práce s textem
 8. týden: 5C Sl. zásoba – media. Práce s textem, poslech, užití “as”
 9. týden: 5 hovorový jazyk – interview – hudební festivaly
 10. týden: 5 opakování modulu 5
 11. týden: Test 5, 6A Speaking to the world, práce s textem
 12. týden: 6A užití členů v AJ
 13. týden: 6A poslech – prezentace, sl. z. - kolokace
 14. týden: Opakovací a konsolidační cvičení. Hodnocení kurzu