Symbolika libereckého regionu ZS

Syllabus

Capacity of this course is currently full. However, you can still register to waiting list.

Registration ended

Probíhá: ZS 2022/2023 | Thursday: 10:40-12:10, H52 Price: 1 000,00 Kč (Increased price 1 900,00 Kč) (Reduced price 550,00 Kč)

Annotation

Kurz je zaměřen na studium symboliky Libereckého kraje. Definuje symbol a symboliku, zaměřuje se na postižení nejvýraznějších krajinných, přírodních, historických a kulturních symbolů regionu, prezentuje typy regionálních grafických symbolů a seznamuje s legislativou i heraldickými pravidly jejich tvorby.

Klíčovou část tvoří analýza grafických symbolů, primárně znaků obcí Libereckého kraje. V jednotlivých blocích budou prezentovány motivy užité v obecních znacích i jejich konkrétní základ vycházející z reálií jednotlivých obcí. Analýza více než 180 obecních znaků vyústí v postižení základních historických, církevních, hospodářských, krajinných, přírodních, kulturních a společenských specifik Libereckého kraje.

Další informace

 • Supervisor: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
 • Lecturer: PaedDr. Jaroslava Šiftová
 • Duration in hours: 28 lesson hours
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec

Structure

Témata

1. semestr:

 1. týden: Symboly a symbolika regionu, typy regionálních symbolů, grafické symboly regionu
 2. týden: Krajinné a přírodní symboly Libereckého kraje
 3. týden: Historické a kulturní symboly Libereckého kraje
 4. týden: Regionální grafická symbolika Liberecka, zásady tvorby grafického symbolu
 5. týden: Obecní znaky a pravidla jejich konstituování, heraldické zásady
 6. týden: Obecní znaky Liberecka a jejich sémantika a symbolika, význam obecního znaku
 7. týden: Přírodní a krajinná symbolika v obecních znacích Libereckého kraje
 8. týden: Historie regionu ve světle obecních znaků, mluvící znamení
 9. týden: Symboly obcí ORP Česká Lípa, 1. část
 10. týden: Symboly obcí ORP Česká Lípa, 2. část
 11. týden: Symboly obcí ORP Česká Lípa, 3. část
 12. týden: Symboly obcí ORP Česká Lípa, 4. část
 13. týden: Symboly obcí ORP Česká Lípa, 5. část
 14. týden: Sakrální symbolika Libereckého kraji a její sepětí s evangelijními kořeny Vánoc

Note

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce