Kulturní historie 1 ZS

Syllabus

Registration ended

Probíhá: ZS 2022/2023 | Monday: 16:10-17:40, H52 Price: 1 000,00 Kč (Increased price 1 900,00 Kč) (Reduced price 550,00 Kč)

Annotation

Pětisemestrální přednáškový kurz, součástí přednášek bude obsáhlá obrazová dokumentace, přednášky budou doplněny průběžnými opakovacími testy a dle technických možností filmovými ukázkami.

Další informace

 • Supervisor: PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D.
 • Lecturer: PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D.
 • Duration in hours: 28 lesson hours
 • Number of lessons: 14
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec, budova H

Structure

Témata:

1. semestr

Počátek kulturních dějin, mimoevropské starověké civilizace

 1. týden: Základní terminologie oboru, vývojové fáze dějin kultury
 2. týden: Neolitická revoluce a její podstata, proces domestikace plodin a zvířat, vznik zemědělství, pěstitelství a pastevectví
 3. týden: Důsledky neolitické revoluce: vznik vesnic a řemesel, výroba keramiky, tkalcovství, metalurgie, doba měděná
 4. týden: Doba bronzová: rozvoj dopravy a obchodu, první města, vznik rozvoj měst, vznik písma, vývojové fáze písma, vznik matematiky, institut vládce
 5. týden: Starověké civilizace Blízkého Východu 1. – Sumer, Lagaš, Babylónie, Chetité
 6. týden: Starověké civilizace Blízkého Východu 2. – Asýrie, Novobabylónská říše, Persie, Fénicie
 7. týden: Starověký Egypt 1. – historie, pyramidy, náboženské představy a mýty
 8. týden: Starověký Egypt 2. – hieroglyfy a jejich rozluštění, mumifikace, pohřbívání, péče o tělo
 9. týden: Starověký Egypt 3. – architektura a výtvarné umění, významné památky a archeologické nálezy
 10. týden: Kultura Indie 1. – harappská kultura, kastovní systém, nejstarší náboženské představy, hinduismus, literární památky, svátky
 11. týden: Kultura Indie 2. – buddhismus a další náboženství Indie, islám v Indii, tradiční výroba a řemesla, divadlo, tanec, hudba a věda
 12. týden: Starověká Čína 1. – dějiny, spol. uspořádání, hospodářství a materiální kultura
 13. týden: Starověká Čína 2. – duchovní a náboženský život, umění, obchod a doprava, architektura
 14. týden: Rekapitulace a závěrečný test