Genealogie v praxi 2. sk. ZS

Syllabus

Registration ended

Probíhá: ZS 2022/2023 | Thursday: 08:30-10:45, HP4 Price: 1 900,00 Kč (Increased price 3 200,00 Kč) (Reduced price 1 300,00 Kč)

Annotation

Absolventi kurzu získají základní znalosti související se zpracováním běžných genealogických tabulek. Seznámí se s formou zpracování matrik a jejich studiem při badatelské činnosti za účelem sestavení vlastního rodokmenu. Při praktických cvičeních v rámci výuky získají znalosti související s vyhledáním genealogických dat především v matrikách a další informace o možnostech zpracování genealogických tabulek s pomocí zdarma dostupných počítačových genealogických programů. Rovněž si ověří možnost zpracování vlastního rodokmenu na internetu a práci s mezinárodním standardem genealogických dat GEDCOM pro výměnu a sdílení dat mezi různými programy. V průběhu výuky navštíví odděleni matrik městského úřadu a seznámí se s provozem badatelny Státního oblastního archívu v Liberci.

Předmět je vyučován formou přednášek a seminářů navazujících na provedené přednášky. V rámci navazujících seminářů si zopakují základní postupy při práci s počítačovými programy a ověří si badatelské postupy při zpracování vlastního rodokmenu pomocí počítačových programů.

Other prerequsites

Základy práce na PC.

Teaching aids

Doporučená literatura: LEDNICKÁ, Blanka. Sestavte si rodokmen: pátráme po svých předcích. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. BORŮVKA, František. Soubor přednášek pro U3V „Základy Genealogie“. Liberec: TU v Liberci, 2016.

Další informace

 • Supervisor: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
 • Lecturer: doc. Ing. František Borůvka, CSc.
 • Duration in hours: 42 lesson hours
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec, HP4

Structure

 1. týden: Seznámení s problematikou soukromé genealogie (rodopisu) a problémy souvisejícími s vyhledáním genealogických dat a vytvořením základních genealogických tabulek.
 2. týden: Jak začít při tvorbě vlastního rodokmenu, vývoj jmen a příjmení, odkud jsme?
 3. týden: Archivy dostupné pro badatelskou činnost, matriky a jejich zpracování, badatelské postupy.
 4. týden: Digitalizace matrik jejich dostupnost na Internetu.
 5. týden: Práce s matrikami, vyhledání a stažení matriky na internetu.
 6. týden: Pokračování práce s matrikami, vývoj písma, čitelnost matrik.
 7. týden: Exkurze v oddělení matrik obecního úřadu Liberec.
 8. týden: Formy genealogických tabulek, možnosti zpracování.
 9. týden: První kroky k sestavení vlastního rodokmenu, uspořádání získaných dat. Počítačové programy pro práci s genealogickými daty, instalace, použití.
 10. týden: Další dostupné archivní materiály a archivy.
 11. týden: Registrace svého rodokmenu na Internetu, možnosti využití.
 12. týden: Návštěva badatelny SOkA Liberec.
 13. týden: Rodové kroniky, rodová setkání. Poslední finální úpravy vlastního rodokmenu (tisk tabulek).
 14. týden: Závěr, dotazy, zápočty.