Anglický jazyk A1/1-2 1. sk.

Syllabus

Registration ended

Probíhá: LS 2022/2023 | Wednesday: 12:30-14:00, H47 Price: 1 800,00 Kč (Increased price 2 700,00 Kč) (Reduced price 1 100,00 Kč)

Annotation

Cílem kurzu je vybudovat základy schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A1. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikace v cizím jazyce. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností tak, aby se postupně budovalo sebevědomí a samostatnost při učení se jazyku.  Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně použít procvičované jazykové prostředky od prvního kontaktu s angličtinou.

Teaching aids

New English File – Beginner (Student´s Book+Worbook)

Další informace

 • Supervisor: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lecturer: Mgr. Kateřina Horáčková
 • Duration in hours: 28 lesson hours
 • Number of lessons: 14
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec, Budova H

Structure

2. semestr

 1. týden: Lekce 2A – slovesné fráze
 2. týden: Lekce 2A – nepravidelná množná čísla
 3. týden: Lekce 2A – přítomný čas prostý – věta kladná
 4. týden: Lekce 2B – slovesné fráze
 5. týden: Lekce 2B – přítomný čas prostý – otázka
 6. týden: Lekce 2B, přítomný čas prostý – věta záporná
 7. týden: Opakování Lekce 2A-B
 8. týden: Lekce 2C – zaměstnání, člen neurčitý
 9. týden: Lekce 2D – rodina
 10. týden: Lekce 2D – přivlastňovací -s
 11. týden: Lekce 2 – Praktická angličtina – “v hotelu“
 12. týden: Lekce 2 – Psaní – dopis / email
 13. týden: Opakování Lekce 2
 14. týden: Souhrnné opakování Lekce 1-2, závěrečný test