Anglický jazyk A1/6-7

Syllabus

Registration ended

Probíhá: LS 2022/2023 | Tuesday: 14:20-15:50, H53 Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)

Annotation

Cílem kurzu je vytvořit základy pro jazykovou kompetenci a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni začátečníků A1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování, poslech a upevňování zvláště výslovnost+ dalších jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v základních situacích.

Teaching aids

New English File – Beginner (Student´s Book+Worbook)

Další informace

 • Supervisor: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lecturer: Mgr. Kamila Jech Koldinská
 • Duration in hours: 28 lesson hours
 • Number of lessons: 14
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec, Budova H

Structure

2. semestr:

 1. týden: Opakování lekce 6 – čtení, poslech, mluvení
 2. týden: Lekce 7: A, slovosled v otázkách
 3. týden: Lekce 7: A, běžné slovesné fráze – volný čas
 4. týden: Lekce 7: A, čtení a poslech
 5. týden: Lekce 7: A, výslovnost a mluvení – váš víkend
 6. týden: Lekce 7: B, rozkazovací způsob
 7. týden: Lekce 7: B, předmětná zájmena
 8. týden: Lekce 7: B, filmy – slovní zásoba, poslech
 9. týden: Lekce 7: B, vyprávění - filmy
 10. týden: Lekce 7: Praktická angličtina – vyjádření datumu
 11. týden: Lekce 7: Praktická angličtina – telefonování
 12. týden: Lekce 7: Praktická angličtina – měsíce a řadové číslovky
 13. týden: Opakování Lekce 7
 14. týden: Souhrnné opakování Lekce 6-7, závěrečný test – zápočet.