Anglický jazyk A2/8-9

Syllabus

Registration ended

Probíhá: LS 2022/2023 | Thursday: 14:20-15:50, H Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)

Annotation

Cílem kurzu je vybudovat základy schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A2. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikaci v cizím jazyce. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností tak, aby se postupně budovalo sebevědomí a samostatnost při učení se jazyku. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně použít procvičované jazykové prostředky od prvního kontaktu s angličtinou.

Teaching aids

New English File Elementary – third edition (Student´s Book, Workbook).

Další informace

 • Supervisor: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lecturer: Mgr. Martina Podhorná
 • Duration in hours: 28 lesson hours
 • Number of lessons: 14
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec, Budova H

Structure

2. semestr:

 1. týden: Opakování File 1 - 7
 2. týden: Opakování File 8
 3. týden: File 9A countable / uncountable nouns
 4. týden: File 9A a / an, some / any, food
 5. týden: File 9B quantifiers: how much / how many, a lot of, etc.
 6. týden: File 9B food containers
 7. týden: File 9B extra practice
 8. týden: File 9C comparative adjectives
 9. týden: File 9C high numbers
 10. týden: File 9C extra practice
 11. týden: Practical English – At a restaurant
 12. týden: Souhrnné opakování File 1 - 9
 13. týden: Písemný test
 14. týden: Oprava testu, zápočty, zakončení semestru